Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Pojęcia

UTC

[pojęcie] Uniwersalny czas koordynowany.

Opis szczegółowy

UTC (ang. Coordinated Universal Time) jest międzynarodowym czasem standardowym, który odpowiada czasowi słonecznemu dla głównego południka (0 stopni długości geograficznej).

Przyjmuje się, że gdy słońce góruje na głównym południku zegar UTC wskazuje godzinę 12:00 z dokładnością do 0.9 sekundy. By zapewnić, że słońce będzie się znajdowało o godz. 12:00 w zenicie co pewien czas dodawana jest 1 przestępna sekunda do czasu UTC.

Zagadnienia powiązane

GMTCzas środkowoeuropejski. (pojęcie)
gmtimeKonwertuje » standard Ctime_t na strukturę » standard Ctm wyrażoną w czasie » DokumentacjaUTC. (funkcja)