Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

CTreeViewCtrl

[alias] Kontrolka realizująca funkcjonalność drzewa. Każdy element drzewa posiada etykietę (opis) oraz może opcjonalnie mieć ikonę.

Składnia

C/C++
#include <wtl/atlctrls.h>

namespace WTL
{
    typedef CTreeViewCtrlT < ATL::CWindow > CTreeViewCtrl;
}

Opis szczegółowy

Metody należące do niniejszej kontrolki są takie same (bądź prawie takie same) jak dla klasy CTreeCtrl biblioteki MFC.

Patrz: [MSDN] CTreeCtrl (MFC)

Linki zewnętrzne