Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

WinAPI

[biblioteka] Narzędzia dostępne w bibliotece Windows API.

Wykaz elementów dowiązanych

Autoryzacja Narzędzia do obsługi wszelkiego rodzaju autoryzacji, która jest wbudowana w system Windows. (kategoria)
Dialogi Standardowe okna dialogowe biblioteki WinAPI. (kategoria)
Informacje o systemie Narzędzia umożliwiające odczytywanie różnych informacji o systemie. (kategoria)
Klawiatura i mysz Narzędzia do obsługi klawiatury i myszy. (kategoria)
Konsola Narzędzia związane bezpośrednio z obsługą okna konsolowego aplikacji. (kategoria)
Kontrolki Narzędzia WinAPI do obsługi kontrolek. (kategoria)
Makra WinAPI Makra dostępne w bibliotece WinAPI. (kategoria)
Multimedia Narzędzia do obsługi multimediów, należące do biblioteki WinAPI. (kategoria)
Obsługa plików DLL Narzędzia do obsługi dynamicznie linkowanych bibliotek (DLL - Dynamic-Link Library). (kategoria)
Okno Narzędzia do obsługi i zarządzania oknem. (kategoria)
Plik konfiguracyjny (*.ini) Obsługa pliku konfiguracyjnego (*.ini). (kategoria)
Pliki Obsługa plików poprzez bibliotekę WinAPI. (kategoria)
Schowek Narzędzia związane z obsługą schowka. (kategoria)
Systemowe kody błędów Lista kodów błędów systemu Windows. (kategoria)
Typy danych Typy danych używane w WinAPI. (kategoria)
Urządzenie Praca z urządzeniem poprzez kontekst urządzenia. (kategoria)
Wielowątkowość Narzędzia związane z wielowątkowością. (kategoria)
Pozostałe Pozostałe narzędzia biblioteki WinAPI. (kategoria)