Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Autoryzacja

[kategoria] Narzędzia do obsługi wszelkiego rodzaju autoryzacji, która jest wbudowana w system Windows.

Wykaz elementów dowiązanych

AccessCheck Określa, czy deskryptor zabezpieczeń zapewnia dostęp dla klienta określanego przez token dostępu. (funkcja)
AccessCheckAndAuditAlarm Określa, czy deskryptor zabezpieczeń zapewnia dostęp dla klienta impersonowanego przez wywoływany wątek. (funkcja)
AccessCheckByType Określa, czy deskryptor zabezpieczeń zapewnia dostęp do danego elementu dla klienta. (funkcja)
AccessCheckByTypeAndAuditAlarm Określa, czy deskryptor zabezpieczeń pozwala na ustawienie dostępu dla klienta impersonowanego przez wywoływany wątek. (funkcja)
AccessCheckByTypeResultListAndAuditAlarm Określa, czy deskryptor zabezpieczeń pozwala na ustawienie dostępu dla klienta impersonowanego przez wywoływany wątek. (funkcja)
AddAccessAllowedAce Dodaje wejście kontroli przyznania dostępu (ACE) do listy kontroli dostępu (ACL). (funkcja)
AddAccessAllowedAceEx Dodaje wejście kontroli przyznania dostępu (ACE) na końcu uznanej listy kontroli dostępu (DACL). (funkcja)
AddAccessAllowedObjectAce Dodaje wejście kontroli przyznania dostępu (ACE) na końcu uznanej listy kontroli dostępu (DACL). (funkcja)
ConvertStringSidToSid Konwertuje identyfikator bezpieczeństwa (SID) z postaci tekstowej do prawidłowego funkcjonalnie SID-a. (funkcja)
OpenProcessToken Otwiera token dostępu powiązany z procesem. (funkcja)
SECURITY_DESCRIPTOR Zawiera informacje o uprawnieniach do określonego obiektu. (struktura)