Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

CharLowerBuff

[funkcja] Zamienia duże litery na małe litery we wskazanym buforze znaków.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

DWORD WINAPI CharLowerBuff(
LPTSTR lpsz,
DWORD cchLength
);

Argumenty

ArgumentOpis
LPTSTR lpszBufor zawierający jeden lub więcej znaków do przetworzenia.
DWORD cchLengthDługość bufora lpsz wyrażona w liczbie przechowywanych znaków.

Zwracana wartość

Zwraca liczbę przetworzonych znaków. Przykładowo jeżeli wywołanie funkcji:
C/C++
CharLowerBuffA( "Dokumentacja serwisu cpp0x.pl", 5 );
zakończy się powodzeniem to zwróconą wartością będzie liczba 5.

Opis szczegółowy

Funkcja zamienia duże litery na małe litery we wskazanym buforze znaków. Bufor przekazany poprzez argument lpsz jest modyfikowany. Funkcja sprawdza każdy znak w buforze i konwertuje go w razie potrzeby na małą literę. Funkcja przetwarza zawsze tą liczbę znaków, która została podana w argumencie cchLength niezależnie do tego czy występują w buforze znaki terminalne czy też nie.

Linki zewnętrzne