Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: xevuel
Biblioteki C/C++

EnableWindow

[funkcja] Włącza lub wyłącza otrzymywanie komunikatów od klawiatury i myszki dla danego okna.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL WINAPI EnableWindow(
HWND hWnd,
BOOL bEnable
);

Argumenty

ArgumentOpis
hWndUchwyt do okna, które ma zostać aktywowane/zdezaktywowane.
bEnableOkreśla, czy okno ma zostać aktywowane (TRUE), czy zdezaktywowane (FALSE).

Zwracana wartość

Jeśli okno było poprzednio zablokowane, zwrócona zostanie wartość niezerowa. W przeciwnym wypadku, funkcja zwróci zero.

Opis szczegółowy

Funkcja EnableWindow włącza lub wyłącza otrzymywanie komunikatów od klawiatury i myszki dla danego okna. Jej użycie powoduje wysłanie następująych komunikatów do okna określonego argumentem hWnd w zależności od jego dotychczasowego stanu:
 • Okno jest włączone, a argument bEnable jest równy
  false
  : Wysyłane są komunikaty WM_CANCELMODE, a następnie WM_ENABLE.
 • Okno jest włączone, a argument bEnable jest równy
  true
  : Nie jest wysyłany żaden komunikat.
 • Okno jest wyłączone, a argument bEnable jest równy
  false
  : Wysyłany jest komunikat WM_CANCELMODE.
 • Okno jest wyłączone, a argument bEnable jest równy
  true
  : Wysyłany jest komunikat WM_ENABLE.
Okno musi być włączone, żeby mogło zostać aktywowane.

Podczas tworzenia okna jest ono domyślnie włączane. Aby utworzyć je domyślnie wyłączone, użyj flagi WS_DISABLED w argumencie dwStyle funkcji CreateWindow lub CreateWindowEx.

Funkcja EnableWindow może być wykorzystywana także do wyłączania kontrolek. Zablokowana kontrolka nie może otrzymać fokusa, a użytkownik nie ma żadnego dostępu do niej.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
NagłówekWinuser.h (wewnątrz Windows.h)
BibliotekaUser32.lib
DLLUser32.dll

Zagadnienia powiązane

IsWindowEnabledSprawdza, czy dane okno może otrzymywać komunikaty od klawiatury i myszki. (funkcja)

Linki zewnętrzne