Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

GetLastError

[funkcja] Zwraca ostatni kod błędu, który wystąpił na wątku wywołującym niniejszą funkcję.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

DWORD WINAPI GetLastError( void );

Zwracana wartość

Zwraca ostatni kod błędu, który wystąpił na wątku wywołującym niniejszą funkcję.

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca ostatni kod błędu, który wystąpił na wątku wywołującym niniejszą funkcję. Kod błędu jest przechowywany dla każdego wątku osobno. Wiele wątków nie nadpisuje sobie nawzajem wartości ostatniego kodu błędu.

Funkcje wykonywane przez wywołujący wątek ustawiają wartość ostatniego kodu błędu poprzez wywołanie funkcji » WinAPISetLastError. Niektóre z nich ustawiają tą wartość na 0 w przypadku powodzenia, unicestwiając poprzedni kod błędu.

Aby uzyskać znaczenie błędu systemowego w postaci tekstowej, użyj funkcji » WinAPIFormatMessage. Możesz też zobaczyć » WinAPISystemowe kody błędów.

Kody błędu są wartościami 32-bitowymi (bit 31 jest najbardziej znaczącym bitem). Bit 29 jest zarezerwowany dla kodów błędów aplikacji, żaden z kodów systemowych nie posiada tego bitu ustawionego. Jeśli tworzysz własne kody błędów, ustaw ten bit aby wskazać, że kod ten został ustanowiony przez Twoją aplikację, oraz aby zagwarantować, że kod ten nie będzie kolidował z żadnym z systemowych kodów błędów.

Aby przekonwertować kod błędu na wartość typu HRESULT, użyj makra HRESULT_FROM_WIN32.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows XP
Minimalny obsługiwany serwerWindows Server 2003
Plik nagłówkowyWinbase.h (wewnątrz Windows.h)
BibliotekaKernel32.lib
DLLKernel32.dll

Zagadnienia powiązane

FormatMessageFormatuje daną wiadomość zgodnie z podanymi wytycznymi. (funkcja)
SetLastErrorUstawia kod błędu dla danego wątku. (funkcja)
SetLastErrorExUstawia kod błędu dla danego wątku. (funkcja)

Linki zewnętrzne