Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: xevuel
Biblioteki C/C++

GetSysColor

[funkcja] Zwraca aktualny kolor systemowy podanego elementu.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

DWORD WINAPI GetSysColor(
int nIndex
);

Argumenty

ArgumentOpis
nIndexElement, którego kolor zostanie zwrócony. Ten argument może przyjąć jedną z następujących wartości:

 • COLOR_3DDKSHADOW (21)
  Kolor ciemnego cienia na elementach 3D.

 • COLOR_3DFACE (15)
  Główny kolor dla elementów 3D i dla teł okien dialogowych.

 • COLOR_3DHIGHLIGHT (20)
  Kolor podświetlenia elementów 3D (na brzegach skierowanych w kierunku źródła światła).

 • COLOR_3DHILIGHT (20)
  Kolor podświetlenia elementów 3D (na brzegach skierowanych w kierunku źródła światła).

 • COLOR_3DLIGHT (22)
  Kolor światła elementów 3D (na brzegach skierowanych w kierunku źródła światła).

 • COLOR_3DSHADOW (16)
  Kolor cienia elementów 3D (na brzegach skierowanych w kierunku źródła światła).

 • COLOR_ACTIVEBORDER (10)
  Kolor obramowania aktywnego okna.

 • COLOR_ACTIVECAPTION (2)
  Kolor paska tytułowego aktywnego okna.
  Określa kolor lewego boku w kolorze gradientu paska tytułowego aktywnego okna, jeżeli efekt gradientu jest włączony.

 • COLOR_APPWORKSPACE (12)
  Kolor tła dla aplikacji MDI.

 • COLOR_BACKGROUND (1)
  Kolor tła.

 • COLOR_BTNFACE (15)
  Główny kolor dla elementów 3D i dla teł okien dialogowych.

 • COLOR_BTNHIGHLIGHT (20)
  Kolor podświetlenia elementów 3D (na brzegach skierowanych w kierunku źródła światła).

 • COLOR_BTNHILIGHT (20)
  Kolor podświetlenia elementów 3D (na brzegach skierowanych w kierunku źródła światła).

 • COLOR_BTNSHADOW (16)
  Kolor cienia elementów 3D (na brzegach skierowanych w kierunku źródła światła).

 • COLOR_BTNTEXT (18)
  Kolor tekstu na naciśniętym przycisku.

 • COLOR_CAPTIONTEXT (9)
  Kolor tekstu tytułowego, size-boxa i arrow-boxa scrollbara.

 • COLOR_DESKTOP (1)
  Kolor tła.

 • COLOR_GRADIENTACTIVECAPTION (27)
  Kolor prawego boku w kolorze gradientu paska tytułowego aktywnego okna. COLOR_ACTIVECAPTION określa kolor lewego boku. Użyj funkcji SystemParametersInfo z parametrem SPI_GETGRADIENTCAPTIONS aby sprawdzić, czy efekt gradientu jest włączony.

 • COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION (28)
  Kolor prawego boku w kolorze gradientu paska tytułowego nieaktywnego okna. COLOR_INACTIVECAPTION określa kolor lewego boku.

 • COLOR_GRAYTEXT (17)
  Szary (wyłączony) tekst. Kolor ten jest ustawiony na 0, jeśli aktualny sterownik ekranu nie obsługuje szarego koloru.

 • COLOR_HIGHLIGHT (13)
  Kolor elementu(ów) zaznaczonego w kontrolce.

 • COLOR_HIGHLIGHTTEXT (14)
  Kolor tekstu elementu(ów) zaznaczonego w kontrolce.

 • COLOR_HOTLIGHT (26)
  Kolor hiperłącza lub elementu nad którym znajduje się kursor myszy.

 • COLOR_INACTIVEBORDER (11)
  Kolor obramowania nieaktywnego okna.

 • COLOR_INACTIVECAPTION (3)
  Kolor tytułu nieaktywnego okna. Określa kolor lewego boku w kolorze gradientu paska tytułowego nieaktywnego okna, jeśli efekt gradientu jest włączony.

 • COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT (19)
  Kolor tekstu tytułowego nieaktywnego okna.

 • COLOR_INFOBK (24)
  Kolor tła tooltipów.

 • COLOR_INFOTEXT (23)
  Kolor tekstu tooltipów.

 • COLOR_MENU (4)
  Kolor tła menu.

 • COLOR_MENUHILIGHT (29)
  Kolor użyty do podświetlenia elementów menu, kiedy menu pojawia się jako płaskie menu (zobacz funkcję SystemParametersInfo). Podświetlony element menu jest malowany kolorem COLOR_HIGHLIGHT.

  Windows 2000:
  Ta wartość jest nieobsługiwana.

 • COLOR_MENUBAR (30)
  Kolor tła paska menu, kiedy menu pojawia się jako płaskie menu (zobacz funkcję SystemParametersInfo). COLOR_MENU określa kolor tła menu kontekstowego.

  Windows 2000:
  Ta wartość jest nieobsługiwana.

 • COLOR_MENUTEXT (7)
  Kolor tekstu w menu.

 • COLOR_SCROLLBAR (0)
  Szary obszar paska przewijania (scrollbara).

 • COLOR_WINDOW (5)
  Kolor tła okna.

 • COLOR_WINDOWFRAME (6)
  Kolor ramki okna.

 • COLOR_WINDOWTEXT (8)
  Kolor tekstu w oknie.
   

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość RGB koloru danego elementu.

Jeśli argument nIndex nie jest obsługiwany w systemie, zwróconą wartością będzie 0. Ponieważ 0 jest również prawidłową wartością RGB, nie możesz użyć tej funkcji, aby sprawdzić, czy dany kolor jest obsługiwany na aktualnej platformie. W takim wypadku musisz użyć funkcji GetSysColorBrush, która zwraca NULL, jeśli dany kolor jest nieobsługiwany.

Opis szczegółowy

Funkcja GetSysColor zwraca kolor podanego elementu w formacie RGB. Możesz użyć makr » WinAPIGetRValue, » WinAPIGetGValue i » WinAPIGetBValue, aby uzyskać poszczególne składowe koloru.

Kolory systemowe dla monochromatycznych wyświetlaczy są zazwyczaj interpretowane jako odcienie szarości.

Aby użyć systemowego koloru, użyj GetSysColorBrush(nIndex) zamiast CreateSolidBrush(GetSysColor(nIndex)), ponieważ funkcja GetSysColorBrush nie alokuje pamięci na nowy kolor.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
NagłówekWinuser.h (wewnątrz Windows.h)
BibliotekaUser32.lib
DLLUser32.dll

Zagadnienia powiązane

CreateSolidBrushTworzy pędzel jednolitego koloru. (funkcja)

Linki zewnętrzne