Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

GetSystemMetrics

[funkcja] Pobiera określone wymiary lub ustawienia konfiguracyjne systemu.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

int WINAPI GetSystemMetrics( int nIndex );

Argumenty

ArgumentOpis
nIndexWymiary systemu lub ustawienia konfiguracyjne do pobrania.

Zwracana wartość

Jeśli funkcja zakończy się normalnie, zwracana wartość jest niezerowa, inaczej funkcja zwraca 0. Funkcja » WinAPIGetLastError nie dostarcza dla tej funkcji żadnych informacji o błędach.

Opis szczegółowy

Wszystkie wymiary pobierane przez funkcję GetSystemMetrics są wyrażone w pikselach. Wszystkie wartości rozpoczynające się od "SM_CX" oznaczają szerokość, a od "SM_CY" wysokość.
Przyjmowany argument może być jedną z następujących wartości:
NazwaWartośćZnaczenie
SM_ARRANGE56Ta flaga określa, jak system układa okna zminimalizowane. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do Dodatkowych informacji.
SM_CLEANBOT67Wartość określa, jak system się uruchamia. Zero oznacza uruchamianie standardowe, 1 to tryb awaryjny, a 2 to tryb awaryjny z obsługą sieci. Uruchamianie w trybie awaryjnym (nazywane również SafeBoot, SafeMode lub Clean Boot) przechodzi przez pliki startowe użytkownika.
SM_CMONITORS80Liczba monitorów na pulpicie. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do Dodatkowych informacji.
SM_CMOUSEBUTTONS43Liczba przycisków myszy lub zero, jeśli żadna mysz nie jest podłączona.
SM_CXBORDER5Szerokość ramki okna. Jest równoważna do wartości SM_CXEDGE dla okien z wyglądem 3D.
SM_CXCURSOR13Szerokość kursora. System nie może tworzyć kursorów o innych wymiarach.
SM_CXDLGFRAME7Wartość jest taka sama, jak SM_CXFIXEDFRAME.
SM_CXDOUBLECLK36Szerokość prostokąta wokół obszaru pierwszego kliknięcia w sekwencji podwójnego kliknięcia. Drugie kliknięcie musi wystąpić w obszarze prostokąta zdefiniowanym przez użycie SM_CXDOUBLECLK, aby uznać dwa kliknięcia za podwójne kliknięcie. Dwa kliknięcia muszą również wystąpić w określonym czasie. Aby ustawić rozmiar prostokąta podwójnego kliknięcia, wywołaj funkcję SystemParametersInfo z argumentem SPI_SETDOUBLECLKWIDTH.
SM_CXDRAG68Liczba pikseli po obu stronach punktu naciśnięcia myszy (szerokość), którą wskaźnik myszy może poruszyć przed rozpoczęciem operacji przeciągnięcia. Umożliwia użytkownikowi kliknięcie i zwolnienie przycisku myszy łatwiej, przed rozpoczęciem nieintuicyjnej operacji przeciągania. Jeśli ta wartość jest ujemna, to jest odejmowana od lewego punktu naciśnięcia myszy i dodawana do jej prawego punktu.
SM_CXEDGE45Szerokość ramki 3D. To jest trójwymiarowy odpowiednik SM_CXBORDER.
SM_CXFIXEDFRAME7Wysokość poziomej ramki wokół obwodu okna, które ma tytuł, ale nie zmienia swojego rozmiaru. Ta wartość jest taka sama, jak SM_CXDLGFRAME.
SM_CXFOCUSBORDER83Szerokość lewej i prawej krawędzi centrum prostokąta, rysowanego przez funkcję DrawFocusRect. Ta wartość nie jest obsługiwana w systemie Windows 2000.
SM_CXFRAME32Ta wartość jest taka sama, jak SM_CXSIZEFRAME.
SM_CXFULLSCREEN16Szerokość obszaru klienta dla pełnoekranowego okna na podstawowym monitorze. Aby pobrać współrzędne części ekranu, które nie są zasłonięte przez systemowy pasek zadań lub przez paski narzędzi na pulpicie, wywołaj funkcję SystemParametersInfo z argumentem SPI_GETWORKAREA.
SM_CXHSCROLL21Szerokość poziomego paska przewijania.
SM_CXHTHUMB10Szerokość thumbbox'a na poziomym pasku przewijania.
SM_CXICON11Domyślna szerokość ikon. Funkcja LoadIcon może załadować tylko ikony z wymiarami określonymi przez wywołanie SM_CXICON i SM_CYICON.
SM_CXICONSPACING38Szerokość komórki siatki dla pozycji w widoku dużych ikon. Każda pozycja jest dopasowana do prostokąta określonego przez wywołanie SM_CXICONSPACING i SM_CYICONSPACING. Ta wartość jest zawsze większa lub równa SM_CXICON.
SM_CXMAXIMIZED61Domyślna szerokość zmaksymalizowanego okna głównego na podstawowym monitorze.
SM_CXMAXTRACK59Domyślna maksymalna szerokość okna, które ma tytuł i może zmieniać rozmiar. Ten wymiar odnosi się do całego pulpitu. Użytkownik nie może przeciągać ramki okna, aby uzyskać rozmiar większy, niż te wymiary. Okno może zasłonić tą wartość przez wysłanie komunikatu WM_GETMINMAXINFO.
SM_CXMENUCHECK71Szerokość domyślnej zaznaczonej bitmapy menu.
SM_CXMENUSIZE54Szerokość przycisków paska menu, takich jak przycisk wyjścia okna dziecka, który jest używany w wielu interfejsach dokumentów.
SM_CXMIN28Minimalna szerokość okna.
SM_CXMINIMIZED57Szerokość zminimalizowanego okna.
SM_CXMINSPACING47Szerokość komórki siatki zminimalizowanego okna. Każde zminimalizowane okno jest dopasowane do rozmiaru tego prostokąta. Ta wartość jest zawsze większa lub równa SM_CXMINIMIZED.
SM_CXMINTRACK34Minimalna szerokość okna. Użytkownik nie może przeciągać ramki okna, aby uzyskać rozmiar mniejszy, niż te wymiary. Okno może zasłonić tą wartość przez wysłanie komunikatu WM_GETMINMAXINFO.
SM_CXPADDEDBORDER92Wysokość ramki wypełnienia do tytułowego okna.
SM_CXSCREEN0Szerokość ekranu podstawowego monitora. Tą samą wartość można uzyskać przez wywołanie funkcji GetDeviceCaps w ten sposób: GetDeviceCaps(hdcPodstawowegoMonitora,HORZRES).
SM_CXSIZE30Szerokość przycisku w tytule okna lub na pasku tytułowym.
SM_CXSIZEFRAME32Szerokość poziomej ramki wokół obwodu okna zmieniającego rozmiar. Wartość jest taka sama, jak SM_CXFRAME.
SM_CXSMICON49Zalecana szerokość dla małych ikon. Małe ikony zazwyczaj pojawiają się w tytułach okien i w małych widokach ikon.
SM_CXSMSIZE52Szerokość małych przycisków paska tytułu.
SM_CXVIRTUALSCREEN78Szerokość ekranu wirtualnego. Ekran wirtualny jest ograniczającym prostokątem dla wszystkich monitorów. Wymiary uzyskane przez użycie SM_XVIRTUALSCREEN są współrzędnymi lewej strony ekranu wirtualnego.
SM_CXVSCROLL2Szerokość pionowego paska przewijania.
SM_CYBORDER6Wysokość ramki okna. Jest równoważna do wartości SM_CYEDGE dla okien z wyglądem 3D.
SM_CYCAPTION4Wysokość obszaru tytułu.
SM_CYCURSOR14Wysokość kursora. System nie może tworzyć kursorów o innych wymiarach.
SM_CYDLGFRAME8Wartość jest taka sama, jak SM_CYFIXEDFRAME.
SM_CYDOUBLECLK37Wysokość prostokąta wokół obszaru pierwszego kliknięcia w sekwencji podwójnego kliknięcia. Drugie kliknięcie musi wystąpić w obszarze prostokąta zdefiniowanym przez użycie SM_CYDOUBLECLK, aby uznać dwa kliknięcia za podwójne kliknięcie. Dwa kliknięcia muszą również wystąpić w określonym czasie. Aby ustawić rozmiar prostokąta podwójnego kliknięcia, wywołaj funkcję SystemParametersInfo z argumentem SPI_SETDOUBLECLKHEIGHT.
SM_CYDRAG69Liczba pikseli po obu stronach punktu naciśnięcia myszy (wysokość), którą wskaźnik myszy może poruszyć przed rozpoczęciem operacji przeciągnięcia. Umożliwia użytkownikowi kliknięcie i zwolnienie przycisku myszy łatwiej, przed rozpoczęciem nieintuicyjnej operacji przeciągania. Jeśli ta wartość jest ujemna, to jest odejmowana od lewego punktu naciśnięcia myszy i dodawana do jej prawego punktu.
SM_CYEDGE46Wysokość ramki 3D. To jest trójwymiarowy odpowiednik SM_CYBORDER.
SM_CYFIXEDFRAME8Szerokość pionowej ramki wokół obwodu okna, które ma tytuł, ale nie zmienia swojego rozmiaru. Ta wartość jest taka sama, jak SM_CYDLGFRAME.
SM_CYFOCUSBORDER84Wysokość górnej i dolnej krawędzi centrum prostokąta, rysowanego przez funkcję DrawFocusRect. Ta wartość nie jest obsługiwana w systemie Windows 2000.
SM_CYFRAME33Ta wartość jest taka sama, jak SM_CYSIZEFRAME.
SM_CYFULLSCREEN17Wysokość obszaru klienta dla pełnoekranowego okna na podstawowym monitorze. Aby pobrać współrzędne części ekranu, które nie są zasłonięte przez systemowy pasek zadań lub przez paski narzędzi na pulpicie, wywołaj funkcję SystemParametersInfo z argumentem SPI_GETWORKAREA.
SM_CYHSCROLL3Wysokość poziomego paska przewijania.
SM_CYICON12Domyślna wysokość ikon. Funkcja LoadIcon może załadować tylko ikony z wymiarami określonymi przez wywołanie SM_CXICON i SM_CYICON.
SM_CYICONSPACING39Wysokość komórki siatki dla pozycji w widoku dużych ikon. Każda pozycja jest dopasowana do prostokąta określonego przez wywołanie SM_CXICONSPACING i SM_CYICONSPACING. Ta wartość jest zawsze większa lub równa SM_CYICON.
SM_CYKANJIWINDOW18Dla szerokich znaków ustawia wersję systemu, czyli wysokość Kanji Window na dole ekranu.
SM_CYMAXIMIZED62Domyślna wysokość zmaksymalizowanego okna głównego na podstawowym monitorze.
SM_CYMAXTRACK60Domyślna maksymalna wysokość okna, które ma tytuł i może zmieniać rozmiar. Ten wymiar odnosi się do całego pulpitu. Użytkownik nie może przeciągać ramki okna, aby uzyskać rozmiar większy, niż te wymiary. Okno może zasłonić tą wartość przez wysłanie komunikatu WM_GETMINMAXINFO.
SM_CYMENU15Wysokość pojedynczej linii paska menu.
SM_CYMENUCHECK72Wysokość domyślnej zaznaczonej bitmapy menu.
SM_CYMENUSIZE55Wysokość przycisków paska menu, takich jak przycisk wyjścia okna dziecka, który jest używany w wielu interfejsach dokumentów.
SM_CYMIN29Minimalna wysokość okna.
SM_CYMINIMIZED58Wysokość zminimalizowanego okna.
SM_CYMINSPACING48Wysokość komórki siatki zminimalizowanego okna. Każde zminimalizowane okno jest dopasowane do rozmiaru tego prostokąta. Ta wartość jest zawsze większa lub równa SM_CYMINIMIZED.
SM_CYMINTRACK35Minimalna wysokość okna. Użytkownik nie może przeciągać ramki okna, aby uzyskać rozmiar mniejszy, niż te wymiary. Okno może zasłonić tą wartość przez wysłanie komunikatu WM_GETMINMAXINFO.
SM_CYSCREEN1Wysokość ekranu podstawowego monitora. Tą samą wartość można uzyskać przez wywołanie funkcji GetDeviceCaps w ten sposób: GetDeviceCaps(hdcPodstawowegoMonitora,VERTRES).
SM_CYSIZE31Wysokość przycisku w tytule okna lub na pasku tytułowym.
SM_CYSIZEFRAME33Wysokość pionowej ramki wokół obwodu okna zmieniającego rozmiar.Wartość jest taka sama, jak SM_CYFRAME.
SM_CYSMCAPTION51Wysokość małego paska tytułu.
SM_CYSMICON50Zalecana wysokość dla małych ikon. Małe ikony zazwyczaj pojawiają się w tytułach okien i w małych widokach ikon.
SM_CYSMSIZE53Wysokość małych przycisków paska tytułu.
SM_CYVIRTUALSCREEN79Wysokość ekranu wirtualnego. Ekran wirtualny jest ograniczającym prostokątem dla wszystkich monitorów. Wymiary uzyskane przez użycie SM_YVIRTUALSCREEN są współrzędnymi górnej strony ekranu wirtualnego.
SM_CYVSCROLL20Wysokość pionowego paska przewijania.
SM_CYVTHUMB9Wysokość thumbbox'a na pionowym pasku przewijania.
SM_DBCSENABLED42Wartość niezerowa, jeśli plik User32.dll wspiera DBCS, w przeciwnym wypadku 0.
SM_DEBUG22Wartość niezerowa, jeśli wersja debug pliku User.exe jest zainstalowana, inaczej 0.
SM_DIGITIZER94Wartość niezerowa, jeśli obecny system operacyjny to Windows 7 lub Windows Server 2008 SP2 i Tablet PC Input service jest uruchomiony, inaczej 0. Zwracana wartość to "bitmaska", która określa typ wejścia dyskretyzatora wspierany przez urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do "Dodatkowych informacji". Na systemach Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP/2000 ta wartość nie jest wspierana. SM_IMMENABLED wskazuje czy system jest gotowy do wykorzystania podstawowego IME w aplikacji Unicode. Aby zapewnić zależność od języka, IME sprawdza SM_DBCSENABLED i stronę kodową systemu ANSI. Inaczej konwersja z ANSI na Unicode może nie być wykonana poprawnie lub niektóre komponenty, takie jak czcionki lub ustawienia rejestru mogą nie być aktualne.
SM_IMMENABLED82Wartość niezerowa, jeśli funkcje Metody Wejścia Managera/Edytora są włączone, inaczej 0.
SM_MAXIMUMTOUCHES95Wartość niezerowa, jeśli w systemie są dyskretyzatory, inaczej 0. SM_MAXIMUMTOUCHES zwraca agregat największy z możliwych numerów kontaktów wspieranych przez każdy dyskretyzator w systemie. Jeśli system ma tylko dyskretyzatory typu single-touch, zwracaną wartością jest 1. Jeśli system ma dyskretyzatory typu multi-touch, zwracaną wartością jest liczba jednoczesnych kontaktów, które sprzęt może zapewnić. Systemy Windows Server 2008, Windows Vista i Windows XP/2000 nie wspierają tej wartości.
SM_MEDIACENTER87Wartość niezerowa, jeśli system operacyjny to Windows XP, Media Center Edition, inaczej 0.
SM_MENUDROPALIGNMENT40Wartość niezerowa, jeśli menu jest wyrównywane do prawej z danym elementem paska menu, jeśli menu jest wyrównywane do lewej, zwracaną wartością jest 0.
SM_MIDEASTENABLED74Wartość niezerowa, jeśli system obsługuje język hebrajski i arabski, inaczej 0.
SM_MOUSEPRESENT19Wartość niezerowa, jeśli mysz jest zainstalowana, inaczej 0. Wartość jest rzadko zerowa z powodu wsparcia dla wirtualnych myszy i niektóre systemy wykrywają obecność portu zamiast obecności myszy.
SM_MOUSEHORIZONTALWHEELPRESENT91Wartość niezerowa, jeśli mysz z poziomym przyciskiem przesuwania jest podłączona, inaczej 0.
SM_MOUSEWHEELPRESENT75Wartość niezerowa, jeśli mysz z pionowym paskiem przesuwania jest podłączona, inaczej 0.
SM_NETWORK63Najmniej znaczący bit jest ustawiony, jeśli sieć jest podłączona, inaczej ten bit jest ustawiony na 0. Inne bity są tymczasowo zarezerwowane do późniejszego wykorzystania.
SM_PENWINDOWS41Wartość niezerowa, jeśli Microsoft Windows for Pen computing extensions jest zainstalowane, inaczej zero.
SM_REMOTECONTROL0x2001Te wymiary są używane w środowisku Terminal Services do ustalenia, czy bieżąca sesja Terminal Server będzie zdalnie sterowana. Jeśli tak jest, zwracana wartość jest niezerowa, inaczej 0. Możesz użyć Terminal Services Management Tools jako Terminal Services Manager (tsadmin.msc) i shadow.exe do zdalnego sterowania sesją. Gdy sesja będzie zdalnie sterowana, inny użytkownik może zobaczyć jej treść i potencjalnie współdziałać z nią.
SM_REMOTESESSION0x1000Używane w środowisku Terminal Services. Jeśli wywoływany proces jest powiązany z sesją klienta Terminal Services, zwracana wartość jest niezerowa. Jeśli wywoływany proces jest powiązany z sesją konsoli Terminal Services, zwracaną wartością jest 0. System Windows Server 2003 i Windows XP: Sesja konsoli nie musi być koniecznie fizyczną konsolą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WTSGetActiveConsoleSessionId.
SM_SAMEDISPLAYFORMAT81Wartość niezerowa, jeśli wszystkie wyświetlacze monitorów mają ten sam format koloru, inaczej 0. Dwa wyświetlacze mogą mieć tą samą głębię bitów, ale różne formaty kolorów. Na przykład czerwone, zielone i niebieskie piksele mogą być zakodowane różnymi bitami lub bity mogą być umieszczone w różnych miejscach w palecie kolorów.
SM_SECURE44Ta wartość powinna być zignorowana, zawsze zwraca 0.
SM_SERVERR289Numer kompilacji, jeśli systemem jest Windows Server 2003 SP2, inaczej 0.
SM_SHOWSOUNDS70Wartość niezerowa, jeśli użytkownik wymaga od aplikacji przedstawienia wizualnej informacji, w sytuacji gdy informacja zostanie przedstawiona w słyszalnej formie, inaczej 0.
SM_SHUTTINGDOWN0x2000Wartość niezerowa, jeśli obecna sesja ulega zamknięciu, inaczej 0. Ta wartość jest niewspierana dla systemu Windows 2000.
SM_SLOWMACHINE73Wartość niezerowa, jeśli komputer ma wolny (niezbyt szybki) procesor, inaczej 0.
SM_STARTER88Wartość niezerowa, jeśli obecny system operacyjny to Windows 7 Starter Edition, Windows Vista Starter lub Windows XP Starter Edition, inaczej 0.
SM_SWAPBUTTON23Wartość niezerowa, jeśli znacznie lewego i prawego przycisku myszy zostało zamienione, inaczej 0.
SM_TABLETPC86Wartość niezerowa, jeśli obecny system operacyjny to Windows XP Tablet PC Edition, Windows Vista lub Windows 7 i Tablet PC Input Service jest uruchomiony, inaczej 0. Ustawienie SM_DIGITIZER wskazuje typ wejścia dyskretyzatora wspieranego przez sprzęt z systemem Windows 7 lub Windows Server 2008 SP2. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do "Dodatkowych informacji".
SM_XVIRTUALSCREEN76Współrzędne lewej strony ekranu wirtualnego. Ekran wirtualny to ograniczający prostokąt dla wszystkich wyświetlaczy monitorów. Wymiar SM_CXVIRTUALSCREEN określa szerokość ekranu wirtualnego.
SM_YVIRTUALSCREEN77Współrzędne górnej strony ekranu wirtualnego. Ekran wirtualny to ograniczający prostokąt dla wszystkich wyświetlaczy monitorów. Wymiar SM_CYVIRTUALSCREEN określa wysokość ekranu wirtualnego.

Dodatkowe informacje

Wymiary systemu mogą zmieniać się w zależności od wyświetlacza monitora. Wywołanie funkcji GetSystemMetrics z argumentem SM_CMONITORS bierze pod uwagę tylko widoczne wyświetlacze monitorów. Różni się to od funkcji EnumDisplayMonitors, która bierze pod uwagę zarówno widoczne wyświetlacze monitorów, jak również niewidoczne pseudo-monitory, które są związane ze sterownikami. Niewidoczne pseudo-monitory są związane z pseudo-sprzętem używanym do odbicia obrazu aplikacji dla połączeń zdalnych lub do innych celów. Zmienna SM_ARRANGE określa, jak system organizuje zminimalizowane okna i przydziela pozycję startową oraz kierunek. Pozycja startowa może być jedną z poniższych zmiennych:
WartośćZnaczenie
ARW_BOTTOMLEFTRozpoczyna od lewego dolnego rogu ekranu. To jest domyślna pozycja.
ARW_BOTTOMRIGHTRozpoczyna od prawego dolnego rogu ekranu. Równoważne z
ARW_STARTRIGHT
.
ARW_TOPLEFTRozpoczyna od lewego górnego rogu ekranu. Równoważne z
ARW_STARTTOP
.
ARW_TOPRIGHTRozpoczyna z prawego górnego rogu ekranu. Równoważne z
ARW_STARTTOP | SRW_STARTRIGHT
.
Kierunek, w którym są organizowane zminimalizowane okna może być jedną z poniższych wartości:
WartośćZnaczenie
ARW_DOWNOrganizuje pionowo, od góry do dołu.
ARW_HIDEUkrywa zminimalizowane okna przez przeniesienie ich na zewnątrz widocznego obszaru ekranu.
ARW_LEFTOrganizuje poziomo, od lewej do prawej.
ARW_RIGHTOrganizuje poziomo, od prawej do lewej.
ARW_UPOrganizuje pionowo, od dołu do góry.
Ustawienie SM_DIGITIZER określa typ dyskretyzatorów zainstalowanych w sprzęcie na systemie Windows 7 lub Windows Server 2008 SP2. Zwracana wartość jest bitmaską, która określa jedną lub więcej poniższych wartości:
NazwaWartośćZnaczenie
NID_INTEGRATED_TOUCH0x01Urządzenie posiada zintegrowany, dotykowy dyskretyzator.
NID_EXTERNAL_TOUCH0x02Urządzenie posiada zewnętrzny, dotykowy dyskretyzator.
NID_INTEGRATED_PEN0x04Urządzenie posiada zintegrowany dyskretyzator z elektronicznym piórem.
NID_EXTERNAL_PEN0x08Urządzenie posiada zewnętrzny dyskretyzator z elektronicznym piórem.
NID_MULTI_INPUT0x40Urządzenie wspiera wiele źródeł wejścia dla dyskretyzatora.
NID_READY0x80Urządzenie jest gotowe do otrzymania wejścia dyskretyzatora.

Przykład

Poniższy przykład używa funkcji GetSystemMetrics do ustalenia, czy mysz jest zainstalowana i czy prawy przycisk myszy jest zamieniony z lewym. Przykład wykorzystuje również funkcję SystemParametersInfo do uzyskania progu wartości i szybkości myszy. Informacje są wyświetlane w konsoli.
C/C++
#include <windows.h>
#include <cstdio>

int WINAPI WinMain( HINSTANCE hThisInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow )
{
    BOOL fResult;
    int aMouseInfo[ 3 ];
    fResult = GetSystemMetrics( SM_MOUSEPRESENT );
    if( fResult == 0 ) printf( "Mysz nie jest podłączona.\n" );
    else
    {
        printf( "Mysz jest podłączona.\n" );
        //Ustal, czy przyciski są zamienione.
        fResult = GetSystemMetrics( SM_SWAPBUTTON );
        if( fResult == 0 ) printf( "Przyciski nie są zamienione.\n" );
        else printf( "Przyciski są zamienione.\n" );
        //Pobierz szybkość myszy i próg wartości.
        fResult = SystemParametersInfo(
        SPI_GETMOUSE, //pobierz informacje o myszy
        0,
        & aMouseInfo, //przechowuje informacje o myszy
        0 );
        if( fResult )
        {
            printf( "Szybkosc: %d\n", aMouseInfo[ 2 ] );
            printf( "Prog wartosci (x,y): %d,%d\n", aMouseInfo[ 0 ], aMouseInfo[ 1 ] );
        }
    }
    return 0;
}

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional (tylko aplikacje biurowe)
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server (tylko aplikacje biurowe)
NagłówekWinuser.h (wewnątrz Windows.h)
BibliotekaUser32.lib
DLLUser32.dll

Linki zewnętrzne