Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: McAffey
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

GetTitleBarInfo

[funkcja] Pobiera informacje o pasku tytułu.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL WINAPI GetTitleBarInfo(
HWND hwnd,
PTITLEBARINFO pti
);

Argumenty

ArgumentOpis
int hwndUchwyt do paska tytułu, którego dane mają zostać pobrane.
int ptiWskaźnik do struktury » WinAPITITLEBARINFO do której zostaną wczytane informacje. Pamiętaj, że musisz ustawić zmienną cbSize należącą do struktury na wartość sizeof(TITLEBARINFO) przed wywołaniem tej funkcji.

Zwracana wartość

Zwraca wartość różną od zera w przypadku sukcesu. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość 0. Aby uzyskać rozszerzone informacje o błędzie wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Opis szczegółowy

Funkcja pobiera informacje na temat wskazanego paska tytułu.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
BibliotekaUser32.lib
DLLUser32.dll

Zagadnienia powiązane

TITLEBARINFOPrzechowuje informacje o pasku tytułu. (struktura)

Linki zewnętrzne