Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

GetWindowTextLength

[funkcja] Pobiera długość tekstu znajdującego się w oknie.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

int WINAPI GetWindowTextLength( HWND hWnd );

Argumenty

ArgumentOpis
hWndUchwyt do okna.

Zwracana wartość

Jeśli funkcja zakończy się prawidłowo, zwracaną wartością jest długość tekstu (w znakach). Jeśli okno nie ma pola z tekstem, zwracaną wartością jest zero. Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędach, wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Dodatkowe informacje

Jeśli określone okno jest kontrolką, funkcja pobiera długość tekstu w kontrolce. Jeśli określone okno jest własnością bieżącego procesu, funkcja wysyła komunikat WM_GETTEXTLENGTH do określonego okna. W pewnych sytuacjach zwracana wartość może być większa, niż rzeczywista długość tekstu. Taka sytuacja występuje z pewnymi mieszankami ANSI i Unicode i wynika z tego, że system pozwala na istnienie ustawionych w tekście znaków dwubajtowych (DBCS). Jednak zwracana wartość zawsze będzie większa lub równa obecnemu rozmiarowi tekstu, zatem można jej zawsze używać jako rozmiaru bufora. Takie zachowanie może występować, gdy program używa funkcji ANSI oraz dialogów korzystających ze znaków Unicode, na przykład program może używać wersji ANSI tej funkcji z oknem, którego procedura korzysta z Unicode lub wersji Unicode tej funkcji z oknem, którego procedura używa ANSI. Aby uzyskać dokładny rozmiar tekstu, wyślij komunikat WM_GETTEXT, LB_GETTEXT lub CB_GETLBTEXT albo wywołaj funkcję » WinAPIGetWindowText.

Wymagania

Minimalny system klientaWindows 2000 Professional (tylko aplikacje biurowe).
Minimalny system serweraWindows 2000 Server (tylko aplikacje biurowe).
NagłówekWinuser.h (dołącza Windows.h)
BibliotekaUser32.lib
DLLUser32.dll
UNICODEGetWindowTextLengthW
ANSIGetWindowTextLengthA

Linki zewnętrzne