Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: xevuel
Biblioteki C/C++

GetWindowsDirectory

[funkcja] Zwraca ścieżkę do głównego katalogu Windows.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

WINBASEAPI UINT WINAPI GetWindowsDirectory(
LPTSTR lpBuffer,
UINT uSize
);

Argumenty

ArgumentOpis
LPTSTR lpBufferWskaźnik na bufor, który otrzyma ścieżkę. Nie jest ona zakończona backslashem, chyba że system został zainstalowany na katalogu podstawowym (np. C:\).
UINT uSizeDługość bufora podanego w argumencie lpBuffer

Zwracana wartość

Jeżeli wywołanie funkcji powiedzie się, zwróci ona długość znaków skopiowanych do bufora. Jeśli bufor jest za mały, funkcja zwróci długość potrzebną do otrzymania ścieżki. Jeśli funkcja zakończy swoje działanie niepowodzeniem, zwrócona wartość będzie wynosiła 0. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, użyj » WinAPIGetLastError.

Opis szczegółowy

Funkcja GetWindowsDirectory zwraca ścieżkę do głównego katalogu Windows.

Nowe aplikacje nie powinny zapisywać plików w katalogu Windows. Do tego celu należy użyć ścieżki instalacyjnej albo katalogu użytkownika.

Przykładowa funkcja wyświetlająca na ekranie za pomocą funkcji MessageBox ścieżkę do katalogu Windows:
C/C++
void AlertWindowsDirectory( void )
{
    char * buf;
    int length = GetWindowsDirectory( buf, 0 );
    buf = new char[ length ];
    GetWindowsDirectory( buf, length );
    MessageBox( 0, buf, 0, 0 );
    delete[] buf;
}

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
NagłówekWinbase.h (wewnątrz Windows.h)
BibliotekaKernel32.lib
DLLKernel.dll
Nazwy Unicode i ANSIGetWindowsDirectoryW (Unicode) i GetWindowsDirectoryA (ANSI)

Linki zewnętrzne