Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

ListView_InsertItem

[makro] Wstawia nowy element do kontrolki list-view.

Składnia

C/C++
#include <commctrl.h>

int ListView_InsertItem(
HWND hwnd,
const LPLVITEM pitem
);

Argumenty

ArgumentOpis
HWND hwndUchwyt do kontrolki list-view.
const LPLVITEM pitemWskaźnik do struktury LVITEM, która określa atrybuty nowo dodawanego elementu. Pole iItem niniejszej struktury służy do określenia pozycji na której element powinien zostać wstawiony.

Zwracana wartość

Zwraca pozycję nowego elementu na liście w przypadku sukcesu. Makro zwraca wartość -1 w przypadku niepowodzenia.

Opis szczegółowy

Makro wstawia nowy element do kontrolki list-view. Element jest wstawiany na pozycji, która została podana w polu iItem struktury LVITEM. W przypadku gdy na liście znajduje się mniej elementów niż wynosi wartość pola iItem to element jest dodawany na końcu listy. Aby uzyskać pozycję na której został faktycznie wstawiony element należy odczytać wartość zwracaną poprzez niniejsze makro.

Dodatkowe informacje

Pamiętaj, że numerowanie pozycji elementów zaczyna się od zera.

Niniejsze pojęcie jeszcze nie zostało wyczerpująco przez nas opracowane. Więcej informacji na temat niniejszego hasła znajdziesz pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb775038(v=VS.85).aspx.

Linki zewnętrzne