Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

MonitorEnumProc

[funkcja] Funkcja zwrotna definiowana przez programistę, wywoływana w funkcji » WinAPIEnumDisplayMonitors.
Wartość typu MONITORENUMPROC jest wskaźnikiem do funkcji MonitorEnumProc.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL CALLBACK MonitorEnumProc( HMONITOR hMonitor, HDC hdcMonitor, LPRECT lprcMonitor, LPARAM dwData );

Argumenty

ArgumentOpis
hMonitorUchwyt do wyświetlacza monitora. Ta wartość nie powinna nigdy wynosić NULL.
hdcMonitorUchwyt do kontekstu urządzenia, w którym znajdują się atrybuty kolorów dla danego wyświetlacza monitora w argumencie hMonitor. Fragment obszaru kontekstu urządzenia jest ustawiony pomiędzy widzialnym obszarem kontekstu urządzenia oznaczonym przez argumenty hdc i lprcClip funkcji » WinAPIEnumDisplayMonitors oraz prostokąt wyświetlacza monitora. Wartość tego argumentu wynosi NULL, jeśli argument hdc funkcji » WinAPIEnumDisplayMonitors jest równy NULL.
lprcMonitorWskaźnik do struktury RECT. Jeśli argument hdcMonitor ma wartość inną, niż NULL, ten prostokąt jest ustawiony pomiędzy wyznaczonym obszarem kontekstu urządzenia określonym przez argument hdcMonitor i prostokątem wyświetlacza monitora. Współrzędne prostokąta są takie same, jak współrzędne kontekstu urządzenia. Jeśli wartość argumentu hdcMonitor wynosi NULL, ten prostokąt jest taki sam, jak prostokąt wyświetlacza monitora. Współrzędne prostokąta są takie same, jak współrzędne ekranu wirtualnego.
dwDataZdefiniowane przez programistę dane, które funkcja » WinAPIEnumDisplayMonitors przekazuje bezpośrednio do funkcji wyliczeniowej.

Zwracana wartość

Jeśli funkcja ma kontynuować wyliczenie, zwraca TRUE, inaczej zwraca FALSE.

Dodatkowe informacje

Można użyć funkcji » WinAPIEnumDisplayMonitors do wyliczania wyświetlaczy monitorów ustawionych pomiędzy widocznym obszarem określonego kontekstu urządzenia lub (opcjonalnie) fragmentu prostokąta. Aby to zrobić, należy wywołać funkcję » WinAPIEnumDisplayMonitors z argumentem hdc o wartości innej, niż NULL. Można również użyć funkcji » WinAPIEnumDisplayMonitors do wyliczenia jednego lub więcej wyświetlaczy monitorów na pulpicie, przed dostarczeniem kontekstu urządzenia. Aby to zrobić, wywołaj funkcję » WinAPIEnumDisplayMonitors z argumentem hdc równym NULL. We wszystkich przypadkach, funkcja » WinAPIEnumDisplayMonitors wywołuje zdefiniowaną przez programistę funkcję MonitorEnumProc dla wszystkich wyświetlaczy monitorów. Funkcja MonitorEnumProc zawsze pobiera uchwyt do wyświetlacza monitora. Jeśli funkcja » WinAPIEnumDisplayMonitors zostanie wywołana z argumentem hdc o wartości innej, niż NULL, to funkcja MonitorEnumProc zwróci również uchwyt do kontekstu urządzenia ze schematem kolorów wyświetlacza monitora. Następnie można rysować na tym kontekście urządzenia w sposób optymalny dla wyświetlacza monitora.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional (tylko aplikacje biurowe)
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server (tylko aplikacje biurowe)
NagłówekWinuser.h (wewnątrz Windows.h)

Zagadnienia powiązane

EnumDisplayMonitorsWylicza wyświetlacze monitorów, które mają wspólny obszar utworzony przez połączenie ograniczającego prostokąta z widocznym obszarem kontekstu urządzenia. (funkcja)

Linki zewnętrzne