Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Praca z oknem

[kategoria] Praca z oknem poprzez uchwyt okna.

Wykaz elementów dowiązanych

CloseWindow Minimalizuje wskazane okno. (funkcja)
CreateWindow Tworzy nowe okno. (funkcja)
CreateWindowEx Tworzy nowe okno uwzględniając rozszerzone style okien. (funkcja)
DestroyWindow Niszczy wskazane okno. (funkcja)
FindWindow Pobiera uchwyt do okna o określonej nazwie i klasie. (funkcja)
FindWindowEx Pobiera uchwyt okna, którego nazwa odpowiada określonym łańcuchom znaków. (funkcja)
GetAltTabInfo Pobiera informację z podanego okna, czy obsługuje ono przełączanie ALT + TAB. (funkcja)
GetClientRect Zwraca lokalne koordynaty obszaru okna. (funkcja)
GetDesktopWindow Pobiera uchwyt okna do pulpitu. (funkcja)
GetProp Pobiera właściwości zdefiniowane przez użytkownika, skojarzone z określonym oknem. (funkcja)
GetScrollInfo Pobiera parametry paska przewijania takie jak: minimalna i maksymalna pozycja, rozmiar strony oraz aktualna pozycja suwaka. (funkcja)
GetTitleBarInfo Pobiera informacje o pasku tytułu. (funkcja)
GetTopWindow Zwraca uchwyt do okna potomnego znajdującego się najwyżej w porządku Z. (funkcja)
GetWindowInfo Pobiera informacje o oknie. (funkcja)
GetWindowLong Odczytuje atrybuty okna. (funkcja)
GetWindowRect Pobiera prostokąt określający wymiary i położenie podanego okna. (funkcja)
GetWindowText Pobiera tekst z określonego okna. (funkcja)
GetWindowTextLength Pobiera długość tekstu znajdującego się w oknie. (funkcja)
InvalidateRect Odświeża określony obszar okna. (funkcja)
IsChild Sprawdza, czy podane okno jest oknem-rodzicem dla danego okna-dziecka. (funkcja)
IsIconic Sprawdza, czy okno jest zminimalizowane. (funkcja)
IsWindow Sprawdza czy okno o podanym uchwycie istnieje. (funkcja)
IsZoomed Sprawdza czy okno jest zmaksymalizowane. (funkcja)
Klasy systemowe Stałe klas okien rejestrowane przez system. (specyfikacja)
OpenIcon Przywraca i uaktywnia zminimalizowane okno. (funkcja)
RemoveProp Usuwa właściwości zdefiniowane przez użytkownika, skojarzone z określonym oknem. (funkcja)
Rozszerzone style okien Służą do określania rozszerzonego wyglądu okna. (lista makr)
SendMessage Wysyła podany komunikat do procedury danego okna. (funkcja)
SetForegroundWindow Wysuwa podane okno na pierwszy plan. (funkcja)
SetLayeredWindowAttributes Ustala stopień przeźroczystości okna. (funkcja)
SetProp Tworzy lub aktualizuje właściwości zdefiniowane przez użytkownika, skojarzone z określonym oknem. (funkcja)
SetWindowLong Modyfikuje atrybuty okna (Windows 32 bitowy). (funkcja)
SetWindowLongPtr Modyfikuje atrybuty okna (Windows 32 i 64 bitowy). (funkcja)
SetWindowPos Zmienia rozmiar, pozycję lub kolejność wyświetlania okna. (funkcja)
SetWindowText Ustawia tekst określonego okna. (funkcja)
ShowWindow Ustawia określony stan widoczności okna. (funkcja)
ShowWindowAsync Ustawia widoczność okna stworzonego przez inny wątek. (funkcja)
Style klasy okien Opisuje style używane dla klas okien. (lista makr)
Style kontrolki Button Opisuje style specyficzne dla kontrolki Button. (lista makr)
Style kontrolki ComboBox Opisuje style specyficzne dla kontrolki ComboBox. (lista makr)
Style kontrolki Edit Opisuje style specyficzne dla kontrolki Edit. (lista makr)
Style kontrolki RichEdit Opisuje style specyficzne dla kontrolki RichEdit. (lista makr)
Style okien Służą do określania wyglądu okna. (lista makr)
TITLEBARINFO Przechowuje informacje o pasku tytułu. (struktura)
WINDOWINFO Przechowuje informacje o oknie. (struktura)
WNDCLASSEX Zawiera informacje o klasie okna. Jest używana z funkcjami RegisterClassEx i GetClassInfoEx. (struktura)