Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

ReadConsoleOutputAttribute

[funkcja] Kopiuje określoną liczbę atrybutów znaków z kolejnych komórek bufora ekranu konsoli zaczynając od podanego miejsca.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>
BOOL WINAPI ReadConsoleOutputAttribute( HANDLE hConsoleOutput, LPWORD lpAttribute, DWORD nLength, COORD dwReadCoord, LPDWORD lpNumberOfAttrsRead );

Argumenty

ArgumentOpis
hConsoleOutputUchwyt do bufora ekranu konsoli. Uchwyt musi mieć dostęp GENERIC_READ.
lpAttributeWskaźnik do bufora pobierającego atrybuty używane przez bufor ekranu konsoli. Miejsce w pamięci na ten bufor jest alokowane na stercie dla procesu zajmującego 64 KB pamięci. Maksymalny rozmiar bufora zależy od użycia sterty.
nLengthLiczba komórek znaków bufora ekranu do odczytania. Rozmiar bufora wskazywanego przez argument lpAttribute powinien wynosić
nLength * sizeof( WORD )
.
dwReadCoordWspółrzędne pierwszej komórki w buforze ekranu konsoli do odczytania (w znakach).
lpNumberOfAttrsReadWskaźnik do zmiennej pobierającej liczbę aktualnie odczytanych atrybutów.

Zwracana wartość

Jeśli nie wystąpią błędy, zwracana wartość jest niezerowa, inaczej 0. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Dodatkowe informacje

Jeśli liczba atrybutów do odczytania wykracza poza koniec wiersza bufora ekranu, atrybuty są odczytywane z następnego wiersza. Jeśli liczba atrybutów do odczytania wykracza poza koniec bufora ekranu konsoli, atrybuty do końca bufora ekranu konsoli są odczytywane.

Wymagania

Minimalny system klientaWindows 2000 Professional (tylko aplikacje biurowe).
Minimalny system serweraWindows 2000 Server (tylko aplikacje biurowe).
NagłówekWincon.h (dołącza Windows.h)
BibliotekaKernel32.lib
DLLKernel32.dll

Linki zewnętrzne