Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

ReadConsoleOutputCharacter

[funkcja] Kopiuje znaki z kolejnych komórek bufora ekranu konsoli, zaczynając od określonej lokalizacji.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL WINAPI ReadConsoleOutputCharacter( HANDLE hConsoleOutput, LPTSTR lpCharacter, DWORD nLength, COORD dwReadCoord, LPDWORD lpNumberOfCharsRead );

Argumenty

ArgumentOpis
hConsoleOutputUchwyt do bufora ekranu konsoli. Uchwyt musi mieć dostęp GENERIC_READ.
lpCharacterWskaźnik do bufora pobierającego znaki z bufora ekranu konsoli. Miejsce w pamięci na ten bufor jest alokowane na stercie dla procesu zajmującego 64 KB pamięci. Maksymalny rozmiar bufora zależy od użycia sterty.
nLengthLiczba komórek znaków bufora ekranu do odczytania. Rozmiar bufora wskazywanego przez argument lpCharacter powinien wynosić
nLength * sizeof( TCHAR )
.
dwReadCoordWspółrzędne pierwszej komórki w buforze ekranu konsoli do odczytania (w znakach).
lpNumberOfCharsReadWskaźnik do zmiennej pobierającej liczbę aktualnie odczytanych znaków.

Zwracana wartość

Jeśli nie wystąpią błędy, zwracana wartość jest niezerowa, inaczej 0. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Dodatkowe informacje

Jeśli liczba znaków do odczytania wykracza poza koniec wiersza bufora ekranu, znaki są odczytywane z następnego wiersza. Jeśli liczba znaków do odczytania wykracza poza koniec bufora ekranu konsoli, znaki do końca bufora ekranu konsoli są odczytywane. Ta funkcja używa 8-bitowych znaków Unicode z obecnej strony kodowej konsoli. Domyślna strona kodowa jest stroną kodową OEM. Do zmiany strony kodowej służą funkcje » WinAPISetConsoleCP oraz » WinAPISetConsoleOutputCP. Można również użyć polecenia
chcp
 lub
mode con cp select=id_strony_kodowej
.

Wymagania

Minimalny system klientaWindows 2000 Professional (tylko aplikacje biurowe).
Minimalny system serweraWindows 2000 Server (tylko aplikacje biurowe).
NagłówekWincon.h (dołącza Windows.h)
BibliotekaKernel32.lib
DLLKernel32.dll
UNICODEReadConsoleOutputCharacterW
ANSIReadConsoleOutputCharacterA

Linki zewnętrzne