Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

RemoveProp

[funkcja] Usuwa właściwości zdefiniowane przez użytkownika, skojarzone z określonym oknem.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

HANDLE WINAPI RemoveProp(
HWND hWnd,
LPCTSTR lpString
);

Opis szczegółowy

Niniejsze pojęcie nie zostało jeszcze przez nas opracowane. Więcej informacji na temat poszukiwanego hasła znajdziesz pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms633567(VS.85).aspx.

Linki zewnętrzne