Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

SECURITY_DESCRIPTOR

[struktura] Zawiera informacje o uprawnieniach do określonego obiektu.

Ogólne informacje

Wewnętrzny format tej struktury może się zmieniać, więc programiści nie powinni zmieniać bezpośrednio tej struktury. Do tworzenia i zmieniania tej struktury należy używać następujących funkcji:
 • GetSecurityDescriptorControl
 • GetSecurityDescriptorDacl
 • GetSecurityDescriptorGroup
 • GetSecurityDescriptorLength
 • GetSecurityDescriptorOwner
 • GetSecurityDescriptorRMControl
 • GetSecurityDescriptorSacl
 • InitializeSecurityDescriptor
 • IsValidSecurityDescriptor
 • SetSecurityDescriptorDacl
 • SetSecurityDescriptorGroup
 • SetSecurityDescriptorOwner
 • SetSecurityDescriptorRMControl
 • SetSecurityDescriptorSacl

Dodatkowe informacje

Deskryptor zabezpieczeń zawiera informacje określające poniższe składniki zabezpieczeń obiektu:
 • Własny identyfikator zabezpieczeń (SID)
 • Podstawowa grupa SID
 • Lista kontrolna uznanych zabezpieczeń (DACL)
 • Systemowa lista kontrolna zabezpieczeń (SACL)
 • Kwalifikatory dla powyższych elementów
Niektóre funkcje używające tej struktury wymagają, aby była umieszczona w określonym miejscu w pamięci. Może się to różnić w zależności od używanego procesora. Do przydzielania pamięci dla tej struktury można używać funkcji takich, jak » standard Cmalloc i LocalAlloc.

Wymagania

Minimalny system klientaWindows XP (aplikacje biurowe oraz programy systemu Windows Store).
Minimalny system serweraWindows 2000 Server (aplikacje biurowe oraz programy systemu Windows Store).
NagłówekWinnt.h (dołącza Windows.h)

Linki zewnętrzne