Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

SetConsoleCP

[funkcja] Ustawia wejściową stronę kodową używaną przez konsolę powiązaną z aktualnym procesem.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL WINAPI SetConsoleCP( UINT wCodePageID );

Argumenty

ArgumentOpis
wCodePageIDIdentyfikator strony kodowej do ustawienia.

Zwracana wartość

Jeśli nie wystąpią błędy, zwracana wartość jest niezerowa, inaczej 0. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Dodatkowe informacje

Strona kodowa przypisuje 256 kodów do określonych znaków. Różne strony kodowe mają różne znaki specjalne dostosowane do języka lub grupy języków. Aby znaleźć strony kodowe zainstalowane lub wspierane przez system operacyjny, wywołaj funkcję EnumSystemCodePages. Aby określić, czy dana strona kodowa jest prawidłowa, wywołaj funkcję IsValidCodePage. Aby pobrać informacje o stronie kodowej, użyj funkcji » WinAPIGetCPInfoEx. Aby określić obecną wejściową stronę kodową, wywołaj funkcję » WinAPIGetConsoleCP. Do pobierania i ustawiania wyjściowej strony kodowej służą funkcje » WinAPIGetConsoleOutputCP i GetConsoleOutputCP.

Wymagania

Minimalny system klientaWindows 2000 Professional (tylko aplikacje biurowe).
Minimalny system serweraWindows 2000 Server (tylko aplikacje biurowe).
NagłówekWincon.h (dołącza Windows.h)
BibliotekaKernel32.lib
DLLKernel32.dll

Zagadnienia powiązane

GetConsoleCPPobiera wejściową stronę kodową używaną przez konsolę powiązaną z wywoływanym procesem. (funkcja)
GetCPInfoExPobiera informacje o zainstalowanych lub dostępnych stronach kodowych. (funkcja)
GetConsoleOutputCPPobiera wyjściową stronę kodową używaną przez konsolę powiązaną z aktualnym procesem. (funkcja)

Linki zewnętrzne