Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: pekfos
Biblioteki C/C++

SetConsoleOutputCP

[funkcja] Ustawia stronę kodową dla wyjścia konsoli powiązanej z aktualnym procesem.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL WINAPI SetConsoleOutputCP(
UINT wCodePageID
);

Argumenty

ArgumentOpis
UINT wCodePageIDIdentyfikator strony kodowej, która ma zostać ustawiona.

Zwracana wartość

Zwraca wartość różną od zera w przypadku sukcesu. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość 0.

Aby uzyskać rozszerzone informacje o błędzie, wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Opis szczegółowy

Funkcja ustawia stronę kodową dla wyjścia konsoli powiązanej z aktualnym procesem. Konsola używa podaną stronę kodową do tłumaczenia sekwencji znaków zapisywanych przy pomocy różnych funkcji do odpowiedniej postaci graficznej znaków, które są wyświetlane w oknie konsoli.

Dodatkowe informacje

W zależności od strony kodowej zmienia się znaczenie kodów znaków. Odpowiednie sekwencje kodów znaków łączą się w indywidualne znaki. Różne strony kodowe zawierają różne znaki specjalne.

Aby wyliczyć strony kodowe które są zainstalowane lub wspierane przez system operacyjny, użyj funkcji EnumSystemCodePages(). Identyfikatory stron kodowych dostępnych na danym komputerze są również przechowywane w rejestrze w kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage

Aby sprawdzić czy dany identyfikator strony kodowej jest prawidłowy użyj funkcji IsValidCodePage().

By otrzymać więcej informacji o danej stronie kodowej (włączając jej nazwę) użyj funkcji GetCPInfoEx().

Lista identyfikatorów stron kodowych dostępna jest pod adresem:

http://msdn.microsoft.com​/en-us/library​/dd317756%28v=VS.85%29.aspx

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
BibliotekaKernel32.lib
DLLKernel32.dll

Przykład

C/C++
#include <windows.h>
#include <cstdio>

int main()
{
    printf( "Default CP\n" );
    SetConsoleOutputCP( 65001 );
    printf( "UTF-8\n" );
    return 0;
}

Linki zewnętrzne