Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SetCurrentDirectory

[funkcja] Zmienia obecny katalog roboczy dla obecnego procesu.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL SetCurrentDirectory(
LPCTSTR lpPathName
);

Opis szczegółowy

Funkcja ustawia nowy katalog roboczy dla obecnego procesu.

Argumenty

Funkcja przyjmuje argument lpPathName za pomocą którego przekazujesz ścieżkę katalogu, który ma się stać nowym katalogiem roboczym. Argument lpPathName przyjmuje ścieżkę w postaci relatywnej jak również pełną ścieżkę.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość różną od zera w przypadku sukcesu, natomiast wartość równą zero w przypadku wystąpienia błędu. Informacje o błędzie można uzyskać wywołując funkcję » WinAPIGetLastError.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji na temat niniejszego pojęcia można znaleźć pod adresem http://msdn.microsoft.com​/en-us/library​/aa365530(VS.85).aspx.

Zagadnienia powiązane

GetCurrentDirectoryPobiera bieżący katalog roboczy dla obecnego procesu. (funkcja)

Linki zewnętrzne