Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: McAffey
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SetCursorPos

[funkcja] Przesuwa kursor myszy na określone współrzędne ekranu.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL SetCursorPos(
int X,
int Y
);

Argumenty

ArgumentOpis
int XWspółrzędna ekranu na której ma zostać umieszczony kursor (oś X).
int YWspółrzędna ekranu na której ma zostać umieszczony kursor (oś Y).

Zwracana wartość

Zwraca wartość różną od zera w przypadku sukcesu. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość 0. Aby uzyskać rozszerzone informacje o błędzie wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Opis szczegółowy

Funkcja przesuwa kursor myszy na określone współrzędne ekranu. System automatycznie dostosuje współrzędne kursora jeżeli podane współrzędne wskazują na obszar znajdujący się poza ekranem.

Pamiętaj, że kursor myszy jest współdzielonym zasobem. Aplikacja powinna poruszać kursorem tylko i wyłącznie gdy wskaźnik myszy jest w obszarze okna aplikacji.

Dodatkowe informacje

Proces, który wywołuje niniejszą funkcję musi posiadać atrybut dostępu WINSTA_WRITEATTRIBUTES na danej stacji roboczej.

Aktywny pulpit musi mieć przekazane sterowanie w chwili w której wywołujesz funkcję SetCursorPos. Aby sprawdzić jaki pulpit jest aktywny należy wywołać funkcję OpenInputDesktop. W celu przekazania sterowania do aktywnego pulpitu należy wywołać funkcję SetThreadDesktop z argumentem HDESK, który jest zwracany przez funkcję OpenInputDesktop.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
BibliotekaUser32.lib
DLLUser32.dll

Przykład

C/C++
#include <windows.h>

int main()
{
    ::SetCursorPos( 10, 10 );
    return 0;
}

Linki zewnętrzne