Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

SetWindowText

[funkcja] Ustawia tekst określonego okna.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>
BOOL WINAPI SetWindowText( HWND hWnd, LPCTSTR lpString );

Argumenty

ArgumentOpis
hWndUchwyt do okna, którego tekst będzie zmieniany.
lpStringNowy tekst okna.

Zwracana wartość

Jeśli nie wystąpią błędy, zwracana wartość jest niezerowa, inaczej 0. Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Dodatkowe informacje

Jeśli określone okno jest kontrolką, tekst kontrolki jest zmieniany. Jeśli określone okno należy do obecnego procesu, funkcja powoduje wysłanie komunikatu WM_SETTEXT do określonego okna lub kontrolki. Jeśli kontrolka jest kontrolką typu List Box i została utworzona ze stylem WS_CAPTION, funkcja ustawia tekst kontrolki, a nie elementu List Box'a. Funkcja nie uwzględnia tabulatorów (znaków ASCII o kodzie 0x09). Te znaki są pokazywane jako pionowa kreska (|).

Wymagania

Minimalny system klientaWindows 2000 Professional (tylko aplikacje biurowe).
Minimalny system serweraWindows 2000 Server (tylko aplikacje biurowe).
NagłówekWinuser.h (dołącza Windows.h)
BibliotekaUser32.lib
DLLUser32.dll
UNICODESetWindowTextW
ANSISetWindowTextA

Linki zewnętrzne