Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: xevuel
Biblioteki C/C++

UnloadKeyboardLayout

[funkcja] Zwalnia podany identyfikator układu wejścia.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL WINAPI UnloadKeyboardLayout(
HKL hkl
);

Argumenty

ArgumentOpis
hklIdentyfikator układu wejścia, dla którego pamięć ma zostać zwolniona.

Zwracana wartość

Jeśli wywołanie funkcji powiedzie się, zwróci ona wartość niezerową. W przeciwnym wypadku wartością zwróconą będzie 0. Może to nastąpić w następujących przypadkach:

  • Został podany nieprawidłowy identyfikator.
  • Identyfikator został wstępnie załadowany.
  • Identyfikator jest aktualnie używany.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o błędzie, użyj » WinAPIGetLastError.

Opis szczegółowy

Funkcja UnloadKeyboardLayout zwalnia podany identyfikator układu wejścia.

Identyfikator wejścia jest pojęciem szerszym niż układ klawiatury, ponieważ może on obejmować również konwerter speech-to-text, edytor IME, lub inne formy wejścia.

Ta funkcja nie może zwolnić domyślnego identyfikatora, jeśli jest on jako jedyny załadowany w systemie. Przed jego zwolnieniem należy wcześniej załadować inny.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
NagłówekWinuser.h (wewnątrz Windows.h)
BibliotekaUser32.lib
DLLUser32.dll

Zagadnienia powiązane

LoadKeyboardLayoutŁaduje nowy lokalny identyfikator układu wejścia do systemu. (funkcja)
ActivateKeyboardLayoutUstawia lokalny identyfikator układu wejścia dla wywołującego wątku lub aktualnego procesu. (funkcja)

Linki zewnętrzne