Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

WriteFile

[funkcja] Zapisuje dane do określonego pliku bądź do urządzenia wejścia/wyjścia.

Składnia

C/C++
#include <windows.h>

BOOL WINAPI WriteFile(
HANDLE hFile,
LPCVOID lpBuffer,
DWORD nNumberOfBytesToWrite,
LPDWORD lpNumberOfBytesWritten,
LPOVERLAPPED lpOverlapped
);

Opis szczegółowy

Niniejsze pojęcie nie zostało jeszcze przez nas opracowane. Więcej informacji na temat poszukiwanego hasła znajdziesz pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365747(v=vs.85).aspx.

Dodatkowe informacje

Uwaga!
System operacyjny posiada ograniczenie maksymalnego rozmiaru bloku pamięci jaki może zostać zapisany jednorazowo przez niniejszą funkcję na dyskach sieciowych. Wartość ta różni się w zależności od systemu operacyjnego na którym zostanie ona wywołana. Teoretycznie bezpiecznym maksymalnym rozmiarem bloku dla współczesnych systemów operacyjnych zapisujących dane na dyskach sieciowych jest blok nieprzekraczający 31MB.

Linki zewnętrzne