Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

WinCrypt

[biblioteka] Biblioteka zawierająca narzędzia do szyfrowania i deszyfrowania danych.

Wykaz elementów dowiązanych

CryptProtectData Szyfruje przekazane dane dając jednocześnie możliwość ich odszyfrowania tylko i wyłącznie użytkownikowi, który je zaszyfrował. (funkcja)
CryptUnprotectData Deszyfruje dane, które zostały zaszyfrowane przy pomocy funkcji » WinCryptCryptProtectData. (funkcja)