Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

WinHttpGetProxyForUrl

[funkcja] Pobiera informacje o ustawieniach proxy dla wskazanego adresu URL.

Składnia

C/C++
#include <winhttp.h>

BOOL WINAPI WinHttpGetProxyForUrl(
HINTERNET hSession,
LPCWSTR lpcwszUrl,
WINHTTP_AUTOPROXY_OPTIONS * pAutoProxyOptions,
WINHTTP_PROXY_INFO * pProxyInfo
);

Opis szczegółowy

Funkcja pobiera informacje o ustawieniach proxy dla wskazanego adresu URL. Informacje o proxy są pobierane z konfiguracji sesji.

Dodatkowe informacje

Niniejsze pojęcie nie zostało jeszcze przez nas opracowane. Więcej informacji na temat poszukiwanego hasła znajdziesz pod adresem http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384097(VS.85).aspx.

Linki zewnętrzne