Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: McAffey
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

FtpDeleteFile

[funkcja] Usuwa plik z serwera FTP.

Składnia

C/C++
#include <Wininet.h>

BOOL FtpDeleteFile(
HINTERNET hConnect,
LPCTSTR lpszFileName
);

Argumenty

ArgumentOpis
HINTERNET hConnectUchwyt zwrócony przez wcześniejsze wywołanie funkcji InternetConnect przy użyciu INTERNET_SERVICE_FTP.
LPCTSTR lpszFileNameŁańcuch znaków zawierający nazwę pliku do usunięcia z serwera FTP. Łańcuch znaków musi być zakończony znakiem terminalnym. Łańcuch znaków może zawierać ścieżkę relatywną względem bieżącego katalogu.

Zwracana wartość

Zwraca wartość TRUE w przypadku sukcesu. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość FALSE. Aby uzyskać rozszerzone informacje o błędzie wywołaj funkcję » WinAPIGetLastError.

Opis szczegółowy

Funkcja usuwa plik przechowywany na serwerze FTP.

Uwaga!
WinInet nie wspiera implementacji serwera. Ponadto nie należy z niego korzystać w usługach Windows (ang. Windows services). W implementacjach serwerów lub usług Windows użyj Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP).

Dodatkowe informacje

Niniejsza funkcja nie może zostać bezpiecznie wywołana wewnątrz funkcji DllMain oraz wewnątrz konstruktorów i destruktorów obiektów globalnych. Uwaga ta dotyczy większości aspektów biblioteki WinINet API.

Wymagania

Minimalny obsługiwany klientWindows 2000 Professional
Minimalny obsługiwany serwerWindows 2000 Server
BibliotekaWininet.lib
DLLWininet.dll
Nazwa w systemie znaków UnicodeFtpDeleteFileW
Nazwa w systemie znaków ANSIFtpDeleteFileA

Linki zewnętrzne