Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

boost

[biblioteka]

Linki zewnętrzne

Algorytmy

prim_minimum_spanning_tree Algorytm wyznaczający minimalne drzewo rozpinające. (szablon funkcji)
replace_all Zamienia wszystkie znalezione wystąpienia wyszukiwanej frazy w tekście na inną frazę. (szablon funkcji)
sequential_vertex_coloring Algorytm kolorowania wierzchołków grafu. (szablon funkcji)
tokenizer Umożliwia iterowanie po frazach występujących w podanym tekście, utworzonych przy pomocy określonej puli separatorów rozdzielających od siebie kolejne frazy. (szablon klasy)

Kontenery

array Tworzy tablicę elementów określonego typu o stałym rozmiarze. (szablon klasy)
circular_buffer Kontener przechowujący nie więcej niż określoną liczbę elementów, zapewniający przy tym optymalną gospodarkę pamięci. (szablon klasy)
ptr_deque Kontener reprezentujący tablicę wskaźników danego typu, analogiczną do kontenera std::deque. (szablon klasy)
ptr_list Kontener reprezentujący listę przechowującą wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_map Kontener reprezentujący zrównoważoną mapę powiązań klucz-wartość bez powtórzeń, którego wartości są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_multimap Kontener reprezentujący zrównoważoną mapę powiązań klucz-wartość z powtórzeniami, którego wartości są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_multiset Kontener reprezentujący zrównoważone drzewo binarne z powtórzeniami, którego elementami są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_set Kontener reprezentujący zrównoważone drzewo binarne bez powtórzeń, którego elementami są wskaźniki danego typu. (szablon klasy)
ptr_vector Kontener reprezentujący tablicę wskaźników danego typu. (szablon klasy)

Pozostałe

compressed_pair Odpowiednik szablonu std::pair umożliwiający zmniejszenie rozmiaru danych. (szablon klasy)
intrusive_ptr Przechowuje wskaźnik do obiektu, który posiada wbudowany licznik odniesień do obiektu. (szablon klasy)
scoped_array Automatycznie zwalnia pamięć zaalokowaną przy pomocy operatora
new[]
 przy wyjściu ze scope-a. (szablon klasy)
scoped_ptr Automatycznie zwalnia pamięć zaalokowaną przy pomocy operatora
new
 przy wyjściu ze scope-a. (szablon klasy)

thread

Narzędzia Stosowane narzędzia w programowaniu współbieżnym. (kategoria)
Inne Zagadnienia niesklasyfikowane. (kategoria)