Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

mutex::try_lock

[metoda] Zakłada sekcję krytyczną (metoda nieblokująca).

Składnia

C/C++
bool try_lock();

Opis szczegółowy

Metoda zakłada sekcję krytyczną. Sekcja krytyczna może zostać zdjęta tylko i wyłącznie przez wątek za pomocą którego została założona. Wywołanie metody nie blokuje pracy wątku.

Wartość zwracana

Wartość
true
 jeżeli założenie sekcji krytycznej się powiodło. W przeciwnym wypadku metoda zwraca wartość
false
.

Wyjątki

boost::thread_resource_error jeśli wystąpi błąd.

Zagadnienia powiązane

lockZakłada sekcję krytyczną (metoda blokująca). (metoda)
unlockZdejmuje sekcję krytyczną. (metoda)

Linki zewnętrzne