Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

curl_easy_escape

[funkcja] Koduje przekazany łańcuch znaków do postaci stosowanej w adresach URL.

Składnia

C/C++
#include <curl/curl.h>

char * curl_easy_escape( CURL * curl, char * url, int length );

Argumenty

ArgumentOpis
CURL * curlUchwyt sesji CURL. Wartość tego argumentu może wynosić NULL.
char * urlŁańcuch znaków, który ma zostać zakodowany.
int lengthDługość łańcucha znaków przekazanego poprzez argument url, który ma zostać zakodowany.

Zwracana wartość

Zwraca łańcuch znaków zakończony znakiem terminalnym w przypadku sukcesu. Funkcja zwraca wartość NULL w przypadku niepowodzenia.

Zwrócony łańcuch znaków musi zostać zwolniony przy pomocy funkcji » curlcurl_free po zakończeniu z nim pracy.

Opis szczegółowy

Funkcja koduje przekazany łańcuch znaków do postaci stosowanej w adresach URL. Zwracany łańcuch znaków jest nowo zaalokowaną pamięcią, którą należy zwolnić przy pomocy funkcji » curlcurl_free.

Funkcja konwertuje wszystkie znaki wejściowe do postaci zgodnej z formatem stosowanym w adresach URL. Znaki a-z, A-Z, 0-9, '-', '.', '_' oraz '~' nie ulegają modyfikacjom. Każdy inny znak jest konwertowany do postaci %NN, gdzie NN jest dwucyfrową liczbą szesnastkową.

Dodatkowe informacje

W przypadku gdy wartość argumentu length wynosi zero to funkcja curl_easy_escape użyje funkcji » standard Cstrlen do określenia długości tekstu.

Zagadnienia powiązane

curl_easy_unescapeDekoduje przekazany łańcuch znaków zapisany w formacie adresu URL do postaci tekstowej. (funkcja)
curl_freeZwalnia pamięć, która została zaalokowana w wyniku wywołania innej funkcji, należącej do biblioteki CURL. (funkcja)

Linki zewnętrzne