Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

curl_easy_unescape

[funkcja] Dekoduje przekazany łańcuch znaków zapisany w formacie adresu URL do postaci tekstowej.

Składnia

C/C++
#include <curl/curl.h>

char * curl_easy_unescape( CURL * curl, char * url, int inlength, int * outlength );

Argumenty

ArgumentOpis
CURL * curlUchwyt sesji CURL. Wartość tego argumentu może wynosić NULL.
char * urlŁańcuch znaków, który ma zostać zdekodowany.
int lengthDługość łańcucha znaków przekazanego poprzez argument url, który ma zostać zdekodowany.
int * outlengthDługość zwróconego tekstu w przypadku sukcesu. Znaczenie argumentu zostanie zignorowane w przypadku gdy jego wartość wyniesie NULL.

Zwracana wartość

Zwraca łańcuch znaków zakończony znakiem terminalnym w przypadku sukcesu. Funkcja zwraca wartość NULL w przypadku niepowodzenia.

Zwrócony łańcuch znaków musi zostać zwolniony przy pomocy funkcji » curlcurl_free po zakończeniu z nim pracy.

Opis szczegółowy

Funkcja dekoduje przekazany łańcuch znaków zapisany w formacie adresu URL do postaci tekstowej. Zwracany łańcuch znaków jest nowo zaalokowaną pamięcią, którą należy zwolnić przy pomocy funkcji » curlcurl_free.

Funkcja konwertuje wszystkie znaki zakodowane w formacie stosowanym w adresach URL do postaci tekstowej. Niniejsza funkcja jest funkcją odwrotną do » curlcurl_easy_escape.

Dodatkowe informacje

W przypadku gdy wartość argumentu length wynosi zero to funkcja curl_easy_escape użyje funkcji » standard Cstrlen do określenia długości tekstu.

Jeżeli wartość argumentu outlength jest różna od NULL to funkcja zapisze do niego długość zwracanego łańcucha znaków. Takie podejście umożliwia poprawne odczytanie zdekodowanego łańcucha znaków, który w łańcuchu dekodowanym zawierałby znaki %00.

Zagadnienia powiązane

curl_easy_escapeKoduje przekazany łańcuch znaków do postaci stosowanej w adresach URL. (funkcja)
curl_freeZwalnia pamięć, która została zaalokowana w wyniku wywołania innej funkcji, należącej do biblioteki CURL. (funkcja)

Linki zewnętrzne