Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

xmlNodeGetContent

[funkcja] Pobiera zawartość całej gałęzi i zwraca ją w postaci tekstu.

Składnia

C/C++
#include <libxml/tree.h>

xmlChar * xmlNodeGetContent( xmlNodePtr cur );

Argumenty

ArgumentOpis
xmlNodePtr curGałąź dokumentu XML, którego chcemy otrzymać zawartość w postaci tekstu.

Zwracana wartość

Zwraca łańcuch znaków zawierający treść gałęzi w przypadku sukcesu. W przeciwnym wypadku funkcja zwraca wartość NULL.

Zwracany łańcuch znaków jest zakończony znakiem terminalnym.

Zwracany łańcuch znaków musi być później zwolniony za pomocą funkcji » libxml2xmlFree.

Opis szczegółowy

Funkcja pobiera zawartość całej gałęzi i zwraca ją w postaci tekstu. Przykładowo: jeżeli funkcja zostanie wywołana na korzeniu drzewa XML to treść wszystkich znaczników potomnych zostanie zwrócona jako tekst.

Dodatkowe informacje

Żaden znacznik nie jest konwertowany do postaci tekstu - są one pomijane. Tym samym dla poniższego przypadku:
<tekst>Jakiś <b>tekst</b></tekst>
informacja o znaczniku <b> zostanie zgubiona.

Zagadnienia powiązane

xmlFreeZwalnia zajmowaną pamięć dla danego wskaźnika. (makro)

Linki zewnętrzne