Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Komunikacja blokująca

[kategoria] Komunikacja blokująca.

Wykaz elementów dowiązanych

MPI_Bcast Rozsyła określone dane do wszystkich procesów w grupie. (funkcja)
MPI_Recv Odbiera dane z określonego procesu. (funkcja)
MPI_Send Wysyła dane do określonego procesu. (funkcja)