Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

MPI_Barrier

[funkcja] Wstrzymuje pracę procesu aż do wywołania tej funkcji przez wszystkie procesy należące do grupy.

Składnia

C/C++
#include <mpi.h>
int MPI_Barrier( MPI_Comm comm );

Opis szczegółowy

Funkcja służy do synchronizacji pracy procesów. Każdy proces zatrzyma się na tej funkcji dopóki chociaż jeden proces będzie wykonywał obliczenia. Gdy wszystkie procesy w grupie wywołają tę funkcję blokada zostaje zdjęta.

Argumenty

Nazwa argumentuOpis
commkomunikator (uchwyt).

Linki zewnętrzne