Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

MPI_Datatype

[alias] Typ predefiniowany określający rodzaj przesyłanych danych.

Składnia

C/C++
#include<mpi.h>

typedef int MPI_Datatype;

#define MPI_CHAR           ((MPI_Datatype)1)
#define MPI_UNSIGNED_CHAR  ((MPI_Datatype)2)
#define MPI_BYTE           ((MPI_Datatype)3)
#define MPI_SHORT          ((MPI_Datatype)4)
#define MPI_UNSIGNED_SHORT ((MPI_Datatype)5)
#define MPI_INT            ((MPI_Datatype)6)
#define MPI_UNSIGNED       ((MPI_Datatype)7)
#define MPI_LONG           ((MPI_Datatype)8)
#define MPI_UNSIGNED_LONG  ((MPI_Datatype)9)
#define MPI_FLOAT          ((MPI_Datatype)10)
#define MPI_DOUBLE         ((MPI_Datatype)11)
#define MPI_LONG_DOUBLE    ((MPI_Datatype)12)
#define MPI_LONG_LONG_INT  ((MPI_Datatype)13)

#define MPI_PACKED         ((MPI_Datatype)14)
#define MPI_LB             ((MPI_Datatype)15)
#define MPI_UB             ((MPI_Datatype)16)

Opis szczegółowy

NazwaOpis
MPI_CHARdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
signed char
.
MPI_UNSIGNED_CHARdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
unsigned char
.
MPI_BYTErozmiar danych: 1 bajt.
MPI_SHORTdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
signed short int
.
MPI_UNSIGNED_SHORTdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
unsigned short int
.
MPI_INTdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
signed int
.
MPI_UNSIGNEDdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
unsigned int
.
MPI_LONGdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
signed long int
.
MPI_UNSIGNED_LONGdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
unsigned long int
.
MPI_FLOATdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
float
.
MPI_DOUBLEdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
double
.
MPI_LONG_DOUBLEdane o rozmiarze odpowiadającym typowi
long double
.
MPI_PACKEDdane spakowane lub rozpakowane za pomocą funkcji MPI_Pack(), MPI_Unpack().