Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Podstawy

[kategoria] Podstawowe funkcje związane z MPI.

Wykaz elementów dowiązanych

MPI_Comm_rank Pobiera identyfikator procesu. (funkcja)
MPI_Comm_size Pobiera ilość dostępnych procesów. (funkcja)
MPI_Finalize Kończy pracę w trybie MPI. (funkcja)
MPI_Init Inicjalizuje mechanizm MPI. (funkcja)