Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

preprocesor

[aplikacja] Aplikacja, która przetwarza pliki C i C++ zanim zostaną one przekazane do kompilatora.

Opis szczegółowy

Preprocesor jest to aplikacja, która przetwarza pliki C i C++ zanim zostaną one przekazane do kompilatora. Preprocesor można wykorzystywać do warunkowego kompilowania kodu, dołączania plików, określania komunikatów błędów dla procesu kompilacji oraz do konfigurowania ustawień specyficznych dla różnych typów maszyn w określonych sekcjach kodu. Preprocesor jest zazwyczaj zintegrowany z kompilatorem, jednak zawsze jest on uruchamiany przed rozpoczęciem procesu kompilacji.

Dodatkowe informacje

W preprocesorze polecenia zdefiniowane przez standard nazywane są dyrektywami. Za pomocą niektórych dyrektyw możliwe jest tworzenie makr.

Makra są to fragmenty kodu źródłowego, które są wstawiane bezpośrednio w kod w trakcie procesu kompilacji.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

#error Pokazuje podany komunikat w logu kompilacji oraz powoduje błąd kompilacji. (dyrektywa)
#include Dołącza wskazany plik źródłowy w miejscu wystąpienia dyrektywy. (dyrektywa)
#warning Pokazuje podany komunikat w logu kompilacji w formie ostrzeżenia. (dyrektywa)