Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Pomógł: akwes
Język C++

#include

[dyrektywa] Dołącza wskazany plik źródłowy w miejscu wystąpienia dyrektywy.

Składnia

C/C++
#include <nazwa_pliku>

#include "nazwa_pliku"

Opis szczegółowy

Dyrektywa #include dołącza wskazany plik źródłowy w miejscu jej wystąpienia. Nazwę pliku, który ma zostać dołączony podaje się w cudzysłowach, bądź w ostrych nawiasach. Różnice między składnią używającą cudzysłowów, a składnią używającą ostrych nawiasów wyjaśniono w dalszej części niniejszego dokumentu.

Miejsca przeszukiwania dołączanych plików

Dyrektywa #include służy do dołączania wskazanego pliku. Użycie zapisu wykorzystującego ostre nawiasy bądź cudzysłowy informuje preprocesor w jakich katalogach ma być poszukiwany plik, jeżeli ścieżka nie jest dokładnie określona. Różnice w kolejności przeszukiwania katalogów zostały określone poniżej.

#include <...>

Zastosowanie dyrektywy w połączeniu z nawiasami ostrymi informuje preprocesor, aby poszukiwać dołączanych plików w katalogach w podanej kolejności:
  • przeszukaj standardowe katalogi zawierające pliki nagłówkowe, dołączone do kompilatora;
  • przeszukaj katalogi dodane w opcjach kompilowanego projektu.

#include "..."

Zastosowanie dyrektywy w połączeniu z cudzysłowami informuje preprocesor, aby poszukiwać dołączanych plików w katalogach w podanej kolejności:
  • szukaj pliku względem katalogu, w którym znajduje się plik wywołujący dyrektywę #include;
  • przeszukaj standardowe katalogi zawierające pliki nagłówkowe, dołączone do kompilatora;
  • przeszukaj katalogi dodane w opcjach kompilowanego projektu.

Pozostałe informacje

W przypadku gdy w kilku katalogach będzie istniał plik o tej samej nazwie to zostanie wybrany ten, który był przeszukiwany jako pierwszy. Kolejne pliki zostaną zignorowane. Jeżeli plik o podanej nazwie nie zostanie odnaleziony w żadnym z przeszukiwanych katalogów to proces kompilacji zakończy się niepowodzeniem.

Katalogi, które mają być przeszukiwane mogą być modyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji kompilatora jak i w opcjach kompilowanego projektu.

Linki zewnętrzne