Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Pomógł: Elaine
Język C++

Adaptery i kontenery

[kategoria] Popularne struktury danych dostępne w postaci szablonów.

Pozostałe informacje

STL (ang. Standard Teplate Library), czyli standardowa biblioteka szablonów. Nazwa STL odnosi się do adapterów i kontenerów, które są obecnie dostępne w standardowej bibliotece C++. Nazwa STL wywodzi się z dawnego standardu języka C++. Od roku 1998 STL stał się integralną częścią standardowej biblioteki C++.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

deque [Kontener] Lista dwukierunkowa ze swobodnym dostępem do wszystkich elementów. (szablon klasy)
list [Kontener] Struktura danych - lista. (szablon klasy)
priority_queue [Adapter] Struktura danych - » Dokumentacjakolejka priorytetowa. (szablon klasy)
queue [Adapter] Struktura danych - » Dokumentacjakolejka. (szablon klasy)
stack [Adapter] Struktura danych - » Dokumentacjastos. (szablon klasy)
vector [Kontener] Struktura danych - tablica. (szablon klasy)