Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

Algorytmy

[kategoria] Zbiór standardowych algorytmów.

Plik nagłówkowy

C/C++
#include <algorithm>

Opis szczegółowy

Standardowe algorytmy mogą działać na różnych strukturach danych, jak na przykład standardowe kontenery, zwykłe tablice czy struktury zdefiniowane przez użytkownika. Osiągalne jest to dzięki stosowaniu iteratorów do uzyskiwania dostępu do elementów i poruszania się wewnątrz zbiornika. Standardowe algorytmy zazwyczaj przyjmują zakres określony przez dwa iteratory - początek zakresu i koniec zakresu (iterator wskazujący za ostatni element zakresu).

Wszystkie algorytmy znajdują się w przestrzeni nazw std.

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

binary_search Wykonuje algorytm binarnego przeszukiwania na posortowanym zakresie danych. (szablon funkcji)
copy Kopiuje elementy. (funkcja)
copy_backward Kopiuje elementy od końca. (funkcja)
count Zlicza wystąpienia elementu. (funkcja)
count_if Zlicza wystąpienia elementów spełniających warunek. (funkcja)
equal Sprawdza, czy elementy w dwóch zakresach są równe. (funkcja)
fill Wypełnia zakres wartością. (funkcja)
fill_n Wypełnia sekwencję wartością. (funkcja)
find Szuka wystąpienia elementu. (funkcja)
find_end Szuka ostatniego wystąpienia drugiego zakresu w pierwszym zakresie. (funkcja)
find_if Szuka elementu spełniającego warunek. (funkcja)
for_each Wywołuje funkcję dla każdego elementu. (funkcja)
inplace_merge Scala dwa posortowane zakresy w jeden posortowany zakres. (szablon funkcji)
iter_swap Zamienia wartości obiektów wskazywanych przez iteratory. (funkcja)
max Zwraca większą wartość. (szablon funkcji)
max_element Szuka największej wartości w zakresie. (funkcja)
min Zwraca mniejszą wartość. (funkcja)
min_element Szuka najmniejszej wartości w zakresie. (funkcja)
replace Zamienia wszystkie wystąpienia wartości. (funkcja)
replace_if Zamienia wszystkie wartości spełniające warunek. (funkcja)
reverse Odwraca kolejność elementów w podanym zakresie. (funkcja)
reverse_copy Kopiuje elementy z określonego zakresu w odwróconej kolejności. (funkcja)
search Szuka wystąpienia drugiego zakresu w pierwszym zakresie. (funkcja)
sort Sortuje elementy w podanym zakresie. (szablon funkcji)
swap Zamienia wartości dwóch obiektów. (szablon funkcji)