Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

Słowa kluczowe

[kategoria] Wykaz słów kluczowych, które pojawiły się bądź zmieniły znaczenie wraz z wyjściem standardu C++.

Typowo obiektowe

final (klasa) Klasa typu final nie może być dziedziczona. (modyfikator)
final (metoda) Metoda typu final nie może być przesłaniana w klasach potomnych. (modyfikator)
mutable Umożliwia modyfikowanie zmiennej klasy wewnątrz metody zadeklarowanej jako stała. (słowo kluczowe)
override Deklaracja metody występująca w klasie pochodnej musi występować w klasie bazowej jako metoda wirtualna. (modyfikator)
private Prywatny modyfikator dostępu. (słowo kluczowe)
protected Modyfikator dostępu stosowany przy dziedziczeniu. (słowo kluczowe)
public Publiczny modyfikator dostępu. (słowo kluczowe)
sealed (klasa) Klasa typu sealed nie może być dziedziczona. (słowo kluczowe)
sealed (metoda) Metoda typu sealed nie może być przeciążana w klasach potomnych. (słowo kluczowe)