Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: Mrovqa
Język C++

basic_string::length

[metoda] Zwraca długość przechowywanego napisu.

Składnia

C/C++
#include <string>

namespace std
{
    template <
    class TypZnaku,
    class CechowanieZnakow = char_traits < TypZnaku >,
    class Alokator = allocator < TypZnaku >
    >
    class basic_string
    {
    public:
        size_type length() const noexcept;
       
    }; //class basic_string
} //namespace std

Zwracana wartość

Zwraca długość stringu wyrażoną w ilości znaków.

Opis szczegółowy

Zwraca długość stringu wyrażoną w ilości znaków. Metoda realizuje dokładnie to samo, co » standard C++ » basic_stringsize.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <string>

typedef std::basic_string < char, std::char_traits < char >, std::allocator < char >> MojString;
int main()
{
    MojString str( "Test string" );
    std::cout << "size: " << str.size() << "\n";
    std::cout << "length: " << str.length() << "\n";
    std::cout << "capacity: " << str.capacity() << "\n";
    std::cout << "max_size: " << str.max_size() << "\n";
    return 0;
}
Przykładowe wyjście programu:
size: 11
length: 11
capacity: 15
max_size: 4294967294

Zagadnienia powiązane

sizeZwraca długość przechowywanego napisu. (metoda)
resizeZmienia rozmiar obiektu. (metoda)
max_sizeZwraca maksymalny możliwy rozmiar kontenera. (metoda)
capacityZwraca ilość zaalokowanej przestrzeni pamięciowej wyrażonej w liczbie znaków. (metoda)

Linki zewnętrzne