Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

char_traits::move

[metoda statyczna] Kopiuje znaki (ciągi mogą na siebie zachodzić).

Składnia

C/C++
static char_type * move(
char_type * dest,
const char_type * src,
std::size_t num );

Opis ogólny

Kopiuje określoną liczbę znaków z jednego ciągu do drugiego. Ciągi mogą na siebie zachodzić.

Argumenty

nazwa argumentu znaczenie
dest wskaźnik na ciąg, do którego nastąpi kopiowanie
src wskaźnik na ciąg, z którego nastąpi kopiowanie
num liczba znaków do skopiowania

Zwracana wartość

Zwracane jest dest.

Linki zewnętrzne