Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

copy

[funkcja] Kopiuje elementy.

Składnia

C/C++
#include <algorithm>
namespace std
{
    template < typename InputIt, typename OutputIt >
    OutputIt copy( InputIt first, InputIt last, OutputIt dest );
}

Opis szczegółowy

Kopiuje elementy z zakresu źródłowego do docelowego, iterując przez zakres źródłowy i przypisując je do elementów w zakresie docelowym, zaczynając od pierwszego elementu.

Zakres źródłowy musi być poprawny. Misjce docelowe musi być wystarczająco duże do przechowania wszystkich elementów zakresu źródłowego.

Jeżeli zakresy się pokrywają w taki sposób, że dest wskazuje na element w zakresie [first, last), zamiast copy powinno się użyć » standard C++copy_backward.

Argumenty

nazwa argumentu znaczenie
first iterator wejściowy wskazujący na pierwszy element zakresu źródłowego
last iterator wejściowy wskazujący na element będący za ostatnim elementem zakresu źródłowego
dest iterator wyjściowy wskazujący na pierwszy element zakresu docelowego

Wartość zwracana

Iterator wyjściowy wskazujący na element będący za ostatnim elementem zakresu docelowego.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
    int a[ 8 ] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
    int b[ 8 ] = { 4, 8, 11, 42, 69, 74, 666, 1000002 };
   
    cout << "Tablica a przed kopiowaniem: \n";
    for( int i = 0; i < 8; i++ )
    {
        cout << a[ i ] << '\n';
    }
   
    copy( b, b + 8, a );
   
    cout << "Tablica a po kopiowaniu: \n";
    for( int i = 0; i < 8; i++ )
    {
        cout << a[ i ] << '\n';
    }
}

Linki zewnętrzne