Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

count

[funkcja] Zlicza wystąpienia elementu.

Składnia

C/C++
#include <algorithm>
namespace std
{
    template < typename InputIt, typename T >
    typename iterator_traits < InputIt >::difference_type
    count( InputIt first, InputIt last, const T & value );
}

Opis szczegółowy

Zlicza wystąpienia elementów równych value w zakresie [first, last).

Argumenty

nazwa argumentu znaczenie
first iterator wejściowy wskazujący na pierwszy element sprawdzanego zakresu
last iterator wejściowy wskazujący na element będący za ostatnim elementem sprawdzanego zakresu
value wartość, której wystąpienia zostaną zliczone

Wartość zwracana

Liczba elementów w zakresie [first, last), które są równe value.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
    int a[ 8 ] = { 3, 5, 7, 8, 3, 4, 5, 3 };
   
    cout << "liczba 3 występuje " << count( a, a + 8, 3 ) << " razy\n";
}

Linki zewnętrzne