Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

equal

[funkcja] Sprawdza, czy elementy w dwóch zakresach są równe.

Składnia

C/C++
#include <algorithm>
namespace std
{
    template < typename InputIt1, typename InputIt2 >
    bool equal( InputIt1 first1, InputIt1 last1, InputIt2 first2 );
   
    template < typename Input1, typename InputIt2, typename Comparator >
    bool equal( InputIt1 first1, InputIt1 last1, InputIt2 first2, Comparator comp );
}

Opis szczegółowy

Sprawdza, czy elementy w zakresie [first1, last1) oraz tym, na którego początek wskazuje first2 są równe.

Elementy są porównywane operatorem == w przypadku pierwszej wersji i funkcją comp w przypadku drugiej wersji.

Zakres wskazywany przez first2 powinien mieć co najmniej tyle elementów, co zakres [first1, last1).

Argumenty

nazwa argumentu znaczenie
first1 iterator wejściowy wskazujący na początek pierwszego zakresu
last1 iterator wejściowy wskazujący na element będący za ostatnim elementem pierwszego zakresu
first2 iterator wejściowy wskazujący na początek drugiego zakresu
comp » Dokumentacjabinarny predykat porównujący dwa elementy z zakresu, zwracający prawdę, jeśli argumenty są równe i false w przeciwnym wypadku

Wartość zwracana

true jeśli elementy w zakresach są równe, false w przeciwnym wypadku.

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
    int a[ 8 ] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
    int b[ 8 ] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 };
   
    if( equal( a, a + 8, b ) )
         cout << "Elementy w zakresach są równe.\n";
    else
         cout << "Elementy w zakresach NIE są równe.\n";
   
}

Linki zewnętrzne