Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Elaine
Język C++

fill

[funkcja] Wypełnia zakres wartością.

Składnia

C/C++
#include <algorithm>
namespace std
{
    template < typename FwdIt, typename T >
    void fill( FwdIt first, FwdIt last, const T & value );
}

Opis szczegółowy

Przypisuje wartość value wszystkim elementom w zakresie [first, last).

Argumenty

nazwa argumentu znaczenie
first iterator postępowy wskazujący na pierwszy element wypełnianego zakresu
last iterator postępowy wskazujący na element będący za ostatnim elementem wypełnianego zakresu
value przypisywana wartość

Przykład

C/C++
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main()
{
    int a[ 8 ] = { 8, 5, 1, 3, 999, 666, 1000002, 69 };
   
    cout << "Tablica a przed wypełnieniem: \n";
    for( int i = 0; i < 8; i++ )
    {
        cout << a[ i ] << '\n';
    }
    cout << '\n';
   
    fill( a + 2, a + 6, 12345678 );
   
    cout << "Tablica a po wypełnieniu: \n";
    for( int i = 0; i < 8; i++ )
    {
        cout << a[ i ] << '\n';
    }
    cout << '\n';
}

Linki zewnętrzne