Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Język C++

final (klasa)

[modyfikator] Klasa typu final nie może być dziedziczona.

Składnia

C/C++
class CKlasa final
{
};

class CKlasaDruga
    : public CKlasa //INFO: błąd kompilacji
{
};

Opis szczegółowy

Klasa oznaczona jako final nie może być dziedziczona. Używaj słowa final przy deklaracji klasy aby zapobiec dziedziczeniu danej klasy.

Dodatkowe informacje

Słowo final nie jest słowem kluczowym i może być użyte jako identyfikator dla, przykładowo, zmiennej. Specjalne znaczenie ma wyłącznie w powyższym przypadku i analogicznym dla konkretnej metody (patrz: Zagadnienia powiązane).
Słowo final zostało wprowadzone wraz ze standardem C++11.

Zagadnienia powiązane

final (metoda)Metoda typu final nie może być przesłaniana w klasach potomnych. (POTRZEBUJĘ NOWĄ KATEGORIĘ!)